صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار توانبخشی | اداره بهزيستي كاشان ميزبان سفيران بهزيستي

اداره بهزيستي كاشان ميزبان سفيران بهزيستي

مركز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد ميلاد نور ، هدايت سيلك ، مجموعه فرهنگي آموزشي جامعه نابينايان كاشانهمزمان با ميلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبي ودر طليعه هفته بهزيستي ودر راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي  وبا شعار ترويج مشاركت هاي مردمي ،مركز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد ميلاد نور و هدايت سيلك ومجموعه فرهنگي آموزشي جامعه نابينايان كاشان  در راستاي توانمند سازي معلولين ،در شهرستان كاشان افتتاح شد.

 درآئين افتتاح اين مراكز،سيد اصغر فياض –معاون توانبخشي اداره كل بهزيستي استان اصفهان ،ناجي –كارشناس مسئول پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي معاونت پيشگيري ، امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان ،اكبري –معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان –و اصحاب رسانه و خبر گزاريهاي مختلف  سطح شهرستان ،نمايندگاني از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، فرماندهي نيروي انتظامي و…حضور داشتند.

پيش از آغاز اين مراسم ،برنامه كوتاهي در سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان ، با حضور مدعوين به مناسبت ميلاد امام حسن مجتبي(ع) برگزار شد.

در ادامه مراسم ،امين عسگري ضمن خوش آمد گويي به حضار ،با ارائه پيشينه اي از چگونگي تشكيل سازمان بهزيستي ،اهداف وآرمان هاي پيش رو در اين سازمان را برشمرد .

معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان ،با اشاره به شعار امسال بهزيستي “هر زمان از زندگي، بهزيستي “به نقش مهم وقابل توجه بهزيستي در جامعه تاكيد نمود.

 وي در ادامه با تشكر از خانواده محترم شهيد فخار به پاس اهداء ساختمان جامعه نابينايان،ياد وخاطره اين شهيد والا مقام  را گرامي داشته وابراز داشتند:مجموعه فرهنگي –آموزش جامعه نابينايان كاشان-با هدف آموزش نابينايان در جهت توانمند سازي ايشان ومهيا نمودن شرايط اشتغال هدفمند وپايدار روشندلان در مكاني به وسعت 160متر مربع احداث گرديده وتاكنون هزينه اي بالغ بردو ميليارد ريال از طريق مشاركت هاي مردمي ومساعدت هاي خيرين شهرستان در اين زمينه هزينه شده است .

ايشان ضمن تشكر وقدرداني از همكاري ومساعدت فرمانداري ويژه كاشان ،در خصوص احداثمركز اقامتي ميان مدت هدايت سيلك وميلاد نور ،ابراز داشتند ،مركز هدايت سيلك در زميني به وسعت 5000متر مربع وبا زيربناي 250متر مربع با هزينه اي بالغ بردوميليارد ريال تجهيز وراه اندازي شده است.

مركز ميلاد نور نيز در فضايي به مساحت 5000متر مربع وبا زير بناي 150متر مربع وبا هزينه اي بالغ بر دوميلياردو پانصد هزار ريال احداث گرديده ودر حال حاضر هركدام از مراكزياد شده ظرفيتي  بين 20 تا 25 رهجو دارند.

اكبري-معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان- نيز ضمن تبريك ولادت امام حسن مجتبي (ع)،هفته بهزيستي را به پرسنل خدوم بهزيستي تبريك گفته وابراز داشتند :شهرستان كاشان با دارا بودن جايگاه فرهنگي ومذهبي به دليل صنعتي بودن وقرار گرفتن در مسير ترانزيتي كشور و…درصد بالايي از آسيبهاي اجتماعي راداراست كه اين مهم ،ضرورت توسعه مراكز پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در اين شهرستان را ايجاب مي نمايد.

اصغر فياض –معاون امور توانبخشي اداره كل بهزيستي استان اصفهان-نيز از ديگر سخنرانان اين مراسم بود. وي با اشاره به احاديث وشواهد قرآني در خصوص اهميت توجه به همنوعان وتعاون وهمكاري در امور ،تحقق اهداف بهزيستي را منوط به تعامل ومساعدت وهمكاري تمامي مسئولين در هر شهر دانست.

ايشان به اهميت اجراي قانون مناسب سازي معابر شهري اشاره نموده واين مهم را زمينه ساز استقلال معلولين برشمرد .

فياض با ارائه آماري از تعداد معلولين در سطح استان ،ابراز داشتند بيش از 100نفر از معلولين همه ساله در رشته هاي مختلف ورزشي ،علمي ،فرهنگي ، قراني و…مدال آور بوده وحائز رتبه هاي برتر مي شوند.

آقاي ناجي نيز با اشاره به وضعيت اجتماعي شهرستان كاشان ،از احداث دو مركز (اجتماع درمان مدار زنان وسرپناه شبانه )در آينده اي نه چندان دور در اين شهرستان خبر داد.

وي همچنين با ابراز خرسندي از وجود ديد انسان دوستانه وبينش عميق مسئولين در زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ،توسعه وگسترش روز افزون مراكز وفعاليت هاي پيشگيري از اعتياد در شهرستان كاشان را درخور توجه دانستند.

در پايان مسئولين ضمن بازديد از مراكز فوق از نزديك روند فعاليت آنها را بررسي  واين مراكز را افتتاح نمودند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سازمان وظیفه عمومی ناجا،معافیت قرزند تحت پوشش بهزیستی از خدمت سربازی

معافیت یکی از فرزندان خانواده تحت پوشش بهزیستی از سربازی

برابر ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، یکی از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره)، می‌توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

سومین کتاب شعر شیرین عربشاهی- شاعره توانخواه کاشانی- با عنوان «به تُ فکر می کنم »در 167 صفحه و در قالب غزل و شعر سپید عاشقانه از سوی انتشارات قلم طلایی کاشان روانه بازار نشر شد

سومین کتاب شعر شاعره توان خواه کاشانی روانه بازار نشر شد

سومین کتاب شعر شیرین عربشاهی- شاعره توانخواه کاشانی- با عنوان «به تُ فکر می کنم »در ۱۶۷ صفحه و در قالب غزل و شعر سپید عاشقانه از سوی انتشارات قلم طلایی کاشان روانه بازار نشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin