صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری | دكتر رضا زاده از مركز كاهش آسيب نويد بازديد نمود.

دكتر رضا زاده از مركز كاهش آسيب نويد بازديد نمود.

دکتر مجید رضازادهدكتر مجيدرضا زاده- رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ودبير كميته كنترل وپيشگيري از ايدز –از مركز گذري كاهش آسيب نويد كاشان بازديد نمود.

در اين بازديد ،امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-در خصوص چگونگي فعاليت مركز ،اقدامات انجام شده وتعاملات بين بخشي وبرنامه هاي پيش رو مطالبي را بيان نمودند.

در ادامه دكتر صحت –مدير مركز گذري كاهش آسيب نويد-در خصوص عملكرد مركز ،ظرفيت شهرستان وچالشهاي پيش رو مطالبي را عنوان نمودند.

 در اين بازديد دكتر رضازاده ضمن  مصاحبه  وگفتگوي حضوري با اعضاء فعال مركز ،از نزديك فعاليت ايشان را رصد نموده ونكاتي را در خصوص بهبود روند فعاليت بيان نمودند.

در ادامه دكتر رضازاده از مناطق آسيب خيز شهرستان كاشان ،پاتوق هاي معتادان تزريقي و..بازديد نمودند.

وي در پايان خدمات وفعاليت هاي اين مركز را در اين مدت كوتاه فعاليت شايان ذكر ودر خور توجه ارزيابي نمودند واز زحمات اعضاء در جهت كنترل وپيشگيري از ايدز تشكر وقدرداني نمودند. 

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در ایام کرونا

اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان کاشان

معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ...

غریال گری بینائی-بهزیستی کاشان، آمبلیوپی چشم

#اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی

اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان اجرای طرح پیشگیری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister