صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری | برگزاري دوره آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي خانواده (FLE)

برگزاري دوره آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي خانواده (FLE)

fleاداره بهزيستي كاشان ،با همكاري معاونت پيشگيري اداره كل بهزيستي استان اصفهان ، دوره آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي خانواده (FLE) را برگزار نمود.

اين دوره آموزشي با حضور بيش از 35نفر از روانشناسان ومشاورين  پايگاه هاي همياران سلامت روان اجتماعي وكارشناسان امور مشاركت هاي مردمي  شهرستانهاي استان اصفهان وطي سه روز ،از چهارشنبه مورخ 21/12/92لغايت جمعه23/12/92 در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان برگزار شد.

امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان – در اولين روز برگزاري اين دوره آموزشي ، ضمن حضور در اين دوره آموزشي ، وخوش آمد گويي به مدعوين ،ابراز اميدواري نمودند بهزيستي بتواند بابرگزاري اين دوره هاي آموزشي ،گام وثري در راستاي پيشگيري از انواع آسيبهاي اجتماعي ،خصوصا طلاق بردارد.

لازم به ذكر است  ،خانمها شيرين امامي ،عشقي وآقاي دشتي  به عنوان اساتيد اين دوره آموزشي در خصوص فرزند پروري ،مهارت حل تعارض ومهارت گفتگو ي همسران مطالب آموزنده اي را براي شركت كنندگان آموزش دادند.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در ایام کرونا

اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان کاشان

معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ...

غریال گری بینائی-بهزیستی کاشان، آمبلیوپی چشم

#اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی

اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان اجرای طرح پیشگیری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister