صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

دانلودشیخ سعدی خانواده اش عالمان دین بوده اند و در سالهای اول سده هفتم هجری در شیراز متولد شده و در جوانی به بغداد رفته و آنجا در مدرسه نظامیه و حوزه های دیگر درس و بحث به تکمیل علوم دینی و ادبی پرداخته و در عراق و شام و حجاز مسافرت کرده و حج گذارده  و در اواسط سده هفتم هنگامی که ابوبکربن سعد زنگی از اتابکان سلغری در فارس فرمانروایی داشت به شیراز باز آمده در سال ششصد و پنجاه و پنج هجری کتاب معروف بوستان را به نظم آورده و در سال بعد گلستان را تصنیف فرموده و در نزد اتابک ابوبکر و بزرگان دیگر مخصوصا پسر ابوبکر که سعد نام داشته و شیخ انتساب به او را برای خود تخلص قرار داده قدر و منزلت یافته و همواره ببنان و بیان مستعدان را مستفیض و اهل ذوق را محظوظ و متمتع می ساخته و گاهی در ضمن قصیده و غزل به بزرگان و امرای فارس و سلاطین مغول معاصر و وزرای ایشان پند واندرز می داده و به زبانی که شایسته است که فرشته و ملک بدان سخن گویند به عنوان مغازله و معاشقه نکات و دقایق عرفانی و حکمتی می پرورده و تا اوایل دهه آخر از سده هفتم در شیراز به عزت و حرمت زیسته و در یکی از سالهای بین ششصد و نود و ششصد و نود و چهار درگذشته و در بیرون شهر شیراز در محلی که بقعه او زیارتگاه صاحبدلانست به خاک سپرده شده است .

 از کلمات شیخ پیداست که به تصوف و عرفان اعتقاد داشته و شاید رسما هم در سلسله متصوفه داخل بوده است . مذهب رسمی و ظاهری او تسنن است و از بعضی از سخنانش استنباط کرده اند که اشعری است و از آنچه نقل کرده و از کلیه کلماتش برمی آید که اهل منبر و وعظ و خطابه هم بوده است چنانکه کتاب بوستان و بسیاری از قصاید و غزلیات او بهترین مواعظ به شمار می رود .

 اما بیان چگونگی شیخ سعدی حق این است که در وصف او از خود شیخ بزرگوار پیروی کنیم و بگوییم

                                    من در همه قولها فصیحم         در وصف شمایل تو اخرس

اگر سخنش را به شیرین یا نمکین بودن بستاییم برای او مدحی مسکین است و اگر ادعا کنیم که فصیح ترین گویندگان و بلیغ ترین نویسندگان است قولی است که جملگی برآنند ، اگر بگوییم کلامش از روشنی و روانی سهل ممتنع است از قدیم گفته اند و همه کس می داند حسن سخن شیخ خاصه در شعر نه تنها بیانش دشوار است ادراکش هم آسان نیست همچون آب زلالی که در آبگینه شفاف هست اما از غایت پاکی وجودش را چشم ادراک نمی کند ملایمتش با خاطر، مانند ملایمت هوا با تنفس است که در حالت عادی هیچکس متوجه روح افزا بودنش نیست و اگر کسی بخواهد لطف آنرا وصف کند جز اینکه بگوید جان بخش است عبارتی ندارد از اینرو هر چند اکثر مردم شعر سعدی را شنیده بلکه از بر دارند و می خوانند کمتر کسی است که براستی خوبی آن را ادراک کرده باشد و غالبا ستایشی که از سعدی می کنند تقلیدی است و بنابر اعجابی است که از دانشمندان با ذوق نسبت به او دیده شده است ، پی بردن به مقام شیخ با داشتن ذوق سلیم و تتبع در کلام فصحا پس از مطالعه و تامل فراوان میسر می شود، جوانان و عوام هم از شعر سعدی محظوظ می گردند اما آنچه پیر دانشمند به شرط دارا بودن صفات لازم از آن در می یابد چیز دیگری است و گفتنی نیست .   

 باری ستایش سخن سعدی چنانکه شایسته است صورت پذیر نیست و برای درک زیبایی آن جز اینکه به ذوق احاله شود کاری نمی توان کرد . کلمات قصارش را همه کس در یاد دارد ار آن گذشته مثلا در این عبارات تامل کنید و ببینید آیا در قوه بشر است که از این محکمتر و کم لفظ تر و پر معنی تر و زیباتر سخن بگوید

می فرماید « یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر بسختی داشتی لاجرم دشمنی صعب روی نمود همه پشت بدادند … » یا می فرماید « پادشاهی بدیده حقارت در طایفه درویشان نظر کرد یکی از آن میان بفراست بجای آورد و گفت ای ملک ما در این دنیا بجیش از تو کمتریم و بعیش خوشتر و بمرگ برابر و بقیامت بهتر» یا می فرماید « ابلهی را دیدم سمین خلعتی ثمین در برو مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر سر کسی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان ، لا یعلم گفتم خطی زشتست که به آب زر نبشتست » یا می فرماید « ای پدر فواید سفر بسیار است از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرج بلدان و محاورت خلان و تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجریب روزگاران … »

 از آنجا که وجود سعدی به عشق سرشته شده است احساساتش در نهایت لطافت است هر قسم زیبایی را خواه صوری و خواه معنوی به شدت حس می کند و دوست دارد سِرٍ رقت قلب و مهربانی او نیزهمین است و از اینروست که هر کس با سعدی مانوس می شود ناچار به محبت او می گراید .

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، نماینده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، تبریک اداره بهزیستی کاشان به دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

تبریک به دکتر ساداتی نژاد وزیرجهاد کشاورزی

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِب وَ الْأَئِمَّهِ ...

دیدار شهردار کاشان دکتر ابریشمی راد با بهزیستی کاشان خ متقی نژاد

همزمان با هفته ی بهزیستی: دیدار شهردار کاشان با رئیس و کارمندان بهزیستی شهرستان کاشان

دکتر سعید ابریشمی راد شهردار کاشان به اتفاق همکاران خود برای بیان تبریک و تسهیل ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister