صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | برگزاري جلسه با خيرين مسکن ساز کاشان

برگزاري جلسه با خيرين مسکن ساز کاشان

 

 

انعقاد تفاهم نامه فيمابين اداره بهزيستي و انجمن خيرين مسكن سازكاشان

در اين جلسه كه با هدف رسيدگي به امور مسكن جامعه هدف اداره بهزيستي كاشان ،بررسي چالشهاي موجود و ارائه راهكار در جهت ارتقاء كمي و كيفي شرايط اجتماعي زندگي مددجويان ،برگزار شد،امين عسگري –معاون مدير كل و رئيس اداره بهزيستي كاشان-ضمن تشكر و قدرداني از همكاري تنگاتنگ انجمن خيرين مسكن ساز، با اداره بهزيستي كاشان، لزوم توجه به استانداردهاي فيزيكي و راهكارهاي ايجادسلامت اجتماعي ورواني وتوسعه پايگاههاي اجتماعي منجمله ايجاد مهد كودك و…را در واحدهاي مسكوني مهيا شده جهت ساكنين خواستار شدند.

آقاي ساغر چي –مدير عامل خيرين مسكن ساز كاشان – ضمن ارائه گزارشي از عملكرد خيرين در راستاي ساخت مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ازايجاد پايگاههاي اجتماعي در واحدهاي جديد استقبال نمود .

خاطر نشان مي دارد ،در اين جلسه تفاهم نامه تامين 100 واحد مسكوني مطابق با الگوي مصرف مسكن ،شامل تعهدات و وظايف انجمن مذكور و همچنيني تعهدات اداره بهزيستي شامل 6 ماده تنظيم و به امضاي طرفين رسيد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister