صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار توانبخشی | برگزاري جلسه هم انديشي مسئولين دادگستري کاشان ونيروي انتظامي با واحد اورژانس اجتماعي

برگزاري جلسه هم انديشي مسئولين دادگستري کاشان ونيروي انتظامي با واحد اورژانس اجتماعي

اين نشست مشترك كه رياست دادگستري كاشان، دادستان شهرستان ويژه كاشان معاون مدير كل و رياست اداره بهزيستي كاشان ، داديار دائره سرپرستي ،تني چند از قضات دادگستري كاشان ، رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي كاشان، فرماندهان كلانتري هاي كاشان ،كارشناسان معاونت اجتماعي نيروي انتظامي كاشان و كارشناسان اداره بهزيستي كاشان و واحد اورژانس اجتماعي در آن حضور داشتند با تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد آغاز شد.

سپس امين عسگري ،ضمن عرض خير مقدم به مدعوين ،اهداف و وظايف واحد اورژانس اجتماعي را تبيين نمودند.

وي با اشاره به زحمات و همكاري تنگاتنگ دادستان ،رياست دادگستري كاشان و قضات دادگستري درتعامل با واحد اورژانس اجتماعي به وضعيت آسيبهاي شهرستان اذعان نموده و چالشهاي پيش رو در را برشمردند.

در ادامه ، تديني” مسئول واحد اورژانس اجتماعي شهرستان كاشان “با ارائه آماري از فعاليت اين واحد در زمينه پذيرش و ساماندهي انواع آسيبها در سال گذشته،مشكلات خود را در تعامل با برخي ادارات و نهادها عنوان نمودند.

دادستان شهرستان كاشان نيز ، با تقدير و تشكر از پيگيري ها و مداخلات به موقع كارشناسان اورژانس اجتماعي به اهميت نقش ايشان در سلامت اجتماعي جامعه اشاره نموده و پيشنهاداتي را در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي برنامه هاي اين واحد بيان نمودند.

سپس رئيس پليس امنيت اخلاقي كاشان ،با تبيين وضعيت آسيبها در شهرستان در خصوص تعامل بيشتر با اين واحد در جهت كاهش آسيبها مطالبي را عنوان نمودند .

در پايان امين عسگري ،در خصوص پيشنهادات مطروحه بياناتي را مطرح نمودند.

در نهايت مدعوين از قسمتهاي مختلف اورژانس اجتماعي بازديد نموده واز نزديك با نحوه فعاليت كارشناسان آشناشدند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان ، تزریق واکسن کرونا به جامعه هدف بهزیستی، تزریق واکسن کرونا به مددجویان بهزیستی، اولویت واکسن کرونا

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان

متقی نژاد ،معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از تزریق واکسن کرونا به ...

اداره بهزیستی کاشان، مددجوی جسمی حرکتی شاعر ، هنرمند، مخترع ایرج نوروزی خراقی،

دیدار شهردار وامام جمعه ی راوند و دیگر مسئولین شهری با شاعر ،نویسنده و مخترع دارای معلولیت جسمی و حرکتی

بمناسبت ایام الله دهه میارک فجر شهردار کاشان با همراهی جمعی از مدیران شهری در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister