صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | به مناسبت ‪ ۲۹‬اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت

به مناسبت ‪ ۲۹‬اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران روز ‪ ۲۹‬اسفند ماه ‪ ۱۳۲۹‬یكی از نقاط عطف تاریخ مبارزاتی ملت ایران برای كسب حق خود و بریدن دست بیگانگان از منابع و سرمایه هایش می باشد.

نقطه آغازین حركت ملی كردن صنعت نفت ایران تشكیل مجلس چهارم درسال ‪۱۳۲۲‬ با محوریت مساله ” نفت” بود.

شرایط بین المللی در دوره شروع حركت ملی شدن صنعت نفت درایران به گونه ای بود كه كشورهای مختلف به ویژه سه كشور روسیه، انگلیس و آمریكا با ارایه پیشنهادهای مختلف به دولت ایران درصدد كسب امتیاز نفتی از ایران بودند. از آنجا كه انگلیس امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب كشور را در اختیار داشت ، روسها درصدد كسب امتیاز منابع نفتی در شمال ایران وآمریكائیها نیز به تشویق پادشاه وقت كشور در پی كسب امتیاز نفت در ایران بودند.

مرحوم دكتر “محمد مصدق” كه رهبری غیررسمی گروهی متشكل از ‪ ۱۶‬تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت ، با توجه به این اوضاع در اظهار نظری گفت: ” به بهانه اینكه به یك كشور نفت داده شده است ، نباید به هیچ كشور دیگری امتیاز داد.در غیراین صورت این دور باطل تمامی نخواهد داشت.” مرحوم مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی كردن صنعت نفت بارها این جمله را تكرار كرد و تاكید داشت كه ایرانیان باید خود منابع نفتی كشورشان را اداره و بهره برداری كنند.

روحانیون برجسته وقت به ویژه مرحوم آیت الله كاشانی همواره تاكید می كردند كه وظیفه هر ایرانی مسلمان آن است كه از ملی شدن صنعت نفت حمایت كند. هدف مردم ایران نیز از پشتیبانی مرحوم مصدق برای ملی كردن صنعت نفت مبارزه با استعمارگران و قطع دست ایادی آنها در همه امور جاری كشور و استیفای حقوق ملیشان بود.

اهمیت حركت ملی شدن صنعت نفت ایران را بدون در نظر گرفتن جایگاه این صنعت در عرصه بین المللی آن زمان نمی توان به درستی ارزیابی كرد.

در زمان ملی شدن صنعت نفت،ایران بزرگترین تولیدكننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریكا، ونزوئلا و شوروی سابق چهارمین تولیدكننده معتبر نفت خام دنیا به شمار می رفت.درآن دوران كل تولید نفت خام ایران ‪ ۳۲‬میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه ( ‪ ۹۰‬میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر ایران ‪ ۹۰‬درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می كرد.

لذا ناراضی بودن انگلیس از حركت ملی شدن صنعت نفت ایران و تلاش برای برهم زدن این حق خواهی ملت ایران واضح و روشن است. شركت نفت انگلیس در دوران تاراج منابع نفتی ایران سرمایه هنگفتی را برای خود برهم زده بود و به همین جهت به خطر افتادن منافعش در صنعت نفت ایران را برنمی تابید.

این كشور برای جلوگیری از به ثمرنشستن حركت ملی شدن صنعت نفت ایران از تمام شگردهای لازم و ممكن استفاده كرد.یكی از این حركتها، تحریم نفت ایران درنیمه اول سال ‪ ۱۳۳۰‬با هدف به خطرانداختن ثبات سیاسی واقتصادی كشور بود.

انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود كه نفت ایران را خریداری نكنند.

اما دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تلاش زیاد توانستند بر این حركت موذیانه استعمارگر پیر فائق آیند. مرحوم دكتر مصدق كه در آن زمان نخست وزیر بود ، برای خنثی كردن توطئه انگلیس و به منظور كسب درآمد برای كشور ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. نكته قابل توجه آن است كه درآمدی كه دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فرآورده نفتی برای كشور كسب كرد دو برابر رقمی بود كه “شركت نفت انگلیس و ایران” بابت فروش سالانه ‪ ۳۱‬میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می كرد.

اجرای برنامه ریاضت اقتصادی با محوریت عدم اتكا به درآمدهای نفتی و تلاش برای مصرف نفت خام در داخل كشور حركتهای دیگری بود كه مرحوم مصدق برای بی اثر كردن تحریم نفت از سوی انگلیس انجام داد و توانست اقتصاد كشور را در آن دوره سرپا نگاه دارد.

درواقع تفكر ایجاد اقتصاد بدون نفت كه اكنون در بسیاری از كشورهای پیشرفته نفتی دنیا مانند نروژ به كار گرفته شده است، ریشه در تفكر مرحوم دكتر مصدق و حركت وی در دوران ملی كردن صنعت نفت دارد.

انگلیس دیگرتاب و تحمل زیان ناشی از ملی شدن نفت ایران را نداشت. لذا با وجود تلاش دكتر مصدق برای حفظ و پایداری این حركت ، استعمار پیر انگلیس با توسل به نیروی انتظامی و اشغال خوزستان و در نهایت همراهی با آمریكا دركودتای ‪ ۲۸‬مرداد ‪ ، ۱۳۳۲‬ضربه ای را به حركت مردم ایران وارد آورد.

اگر بخواهیم ملی شدن نفت را از بعد اداره امور یك مجموعه بدست مردم كالبد شكافی كنیم،بایداذغان كرد ادامه و كمال نسبی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است. زحمتكشان صنعت نفت ایران به حق برگهای زرینی ازتاریخ این صنعت را در دوران به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ، بازسازی و نوسازی تاسیسات نفتی رقم زدند.

اغراق نیست اگر بگوییم ادامه حیات كشور از نظر سیاسی واقتصادی مدیون فداكاریهای كاركنان زحمتكش صنعت نفت در طول این سالها است.

تبیین روحیه خودباوری كه ریشه درحركت و تفكرملی كردن صنعت نفت و اداره امور این صنعت بدست ایرانی مسلمان دارد، سبب شده است كه اكنون عملیات اصلی درحوزه نفت و گاز كشورهمچون اكتشاف، حفاری، توسعه ، تولید، بهره برداری، فرآورش، حمل و نقل، لوله گذاری و فروش نفت خام تحت مالكیت و حاكمیت جمهوری اسلامی ایران و توسط مردان شایسته و متخصص این مرزوبوم انجام شود.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister