صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | آمار نگران‌کننده طلاق در کاشان

آمار نگران‌کننده طلاق در کاشان

رييس اداره بهزيستي شهرستان كاشان آمار طلاق در مقايسه با آمار ازدواج دراين شهرستان را نگران كننده خواند.

 


امين عسگري اظهارداشت :شهرستان كاشان در سال گذشته رتبه چهارم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است .
وي با اشاره به اينكه طي سالهاي 87 تا 89 در شهرستان كاشان 11 هزار و 152 مورد ازدواج به ثبت رسيده است ياد آورشد : در اين مدت يكهزار و 577 مورد طلاق در شهرستان كاشان به ثبت رسيده است كه اين ميزان ازدواج و طلاق در كاشان اين شهرستان را در رتبه چهارم قرارداده است .
به گفته وي شهرهاي اصفهان ، نجف آباد و شاهين شهر رتبه هاي اول تا سوم استان را در ميزان ثبت ازدواج و طلاق به خود اختصاص داده اند .   

عسگري تعداد ازدواج هاي كاشان در سال گذشته را 3 هزارو 515 فقره ازدواج و تعداد طلاق هاي به ثبت رسيده در اين سال را 503 فقره اعلام كرد و گفت : اين تعداد ازدواج و طلاق صورت گرفته ، شهرستان كاشان را در بين 25 شهرستان استان  بعنوان چهارمين شهر معرفي كرده است .
به گفته وي شهرستان كاشان به لحاظ آمار ازدواج و طلاق در سال 88 در رتبه ششم و سال87 در رتبه هفتم استان قرارداشته است .

رييس اداره بهزيستي شهرستان كاشان تعداد ازدواج هاي سال 88 شهرستان كاشان را 3 هزار و 808 فقره اعلام كرد و گفت اين تعداد ازدواج نسبت به سال 89 به 3 هزار و 515  فقره كاهش يافته است .
امين عسگري همچنين تعداد طلاق هاي سال 88 شهرستان كاشان را 581 فقره اعلام كرد و گفت : اين ميزان طلاق در سال 89 به 503 فقره طلاق كاهش يافته است .

وي در ادامه به برخي ويژگي هاي جمعيت شناختي دوهزار و 88 نفر زوج متقاضي طلاق سال گذشته در شهرستانهاي اصفهان ، آران و بيدگل ، فلاورجان ، نجف آباد ، شاهين شهر، خميني شهر ، كاشان ، مباركه ، زرين شهر و شهرضا اشاره گرد و گفت : اعتياد ، دخالت اطرافيان و سوء ظن و بدبيني  از اولويت هاي اول تا سوم مشترك اين تعداد درسالهاي 88 و 89 بوده است .
به گفته وي ضرب و شتم ، تنفر و عدم علاقه ، بيكاري شوهر ، درآمد ناكافي ، عدم رضايت از روابط جنسي ، خيانت شوهر و عدم مسئوليت اولويت چهارم تا دهم اين تعداد افراد براي درخواست طلاق بوده است .

رييس اداره بهزيستي شهرستان كاشان  در ادامه با اشاره چگونگي مراجعه تعداد دوهزار و88   نفر متقاضي طلاق  از اين تعداد شهرستان استان به مراكز كاهش طلاق درسال گذشته گفت : 437 نفر ازطريق خود معرف ، 1307 نفر از طريق دادگسري ، 145 نفر از طريق شوراي حل اختلاف ، 62 نفر از طريق مراكز مشاوره ، 102 نفر از طريق خط 123 ، 10 نفر از طريق خدمات سيار و 25 نفر نيز طرق مختلف ديگر مراجعه كرده اند .

به گفته وي از تعداد دوهزار و 88  نفر متقاضي طلاق تعداد 463 نفر زوج ، 840 نفر زوجه و 785 نفر زوجين متقاضي طلاف به مراكز كاهش طلاق بهزيستي مراجعه كرده اند .
امين عسگري افزود : از تعداد دوهزار و 88 نفر متقاضي طلاق تعداد 878 نفر بدون فرزند ، 605 نفر يك فرزند ، 382 نفر دو فرزند ، 131 نفر 3 فرزند ، 57 نفر چهارفرزند و 35 نفر نيز داراي 5 فرزند به بالا بوده اند .

رييس اداره بهزيستي كاشان همچنين با اشاره به چگونگي نخوه آشنايي دوهزار و 88 نفر متقاضي طلاق گفت : 182 نفر از اين تعداد هم محله اي ، 15 نفر همكلاسي دانشگاه ، 43 نفر همكار ، 870 نفر از طريق آشنايي اعضا خانواده و بستگان ، 127 نفر دوستي خياباني ، 27 تفر دوستي تلفني ، 8 نفر دوستي اينترنتي و 171 نفر نيز از ساير طرق با يكديگر آشنا شده بودند .

امين عسگري درادامه با اشاره به ميزان سواد دوهزار و 88 نفر متقاضي طلاق در سال گذشته گفت : از اين تعداد 91 نفر زوج و 112 نفر زوجه بي سواد ، 480 نفر زوج و 345  نفر زوجه نهضتي ، 589 نفر زوج و 420 نفر زوجه ابتدايي ، 223 نفر زوج و 159 نفرزوجه راهنمايي ، 472 نفرزوج و712  نفرزوجه ديپلم ، 74 نفرزوج و 108 نفرزوجه فوق ديپلم ، 107 نفرزوج و 147 نفر زوجه ليسانس ، 11 نفرزوج و 7 نفرزوجه فوق ليسانس ، 9 نفرزوج و 3 نفرزوجه دكترا ، 31 نفر زوج و 71 زوجه دانشجو و همچنين 1نفرزوج و 4 نفرزوجه محصل بوده اند .

وي برنامه هاي عملياتي براي پيشگيري از طلاق را ارتقاء سلامت رواني اجتماعي خانواده ها و پيشگيري هاي اوليه دانست و گفت :  جوانان در آستانه ازدواج ، جوانان در دوران عقد ، خانواده هاي داراي جوانان در آستانه ازدواج از جمله گروههاي هدف براي پيشگيري از طلاق است .

به گفته وي اطلاع رساني از طريق روزنامه ها ، صداوسيما ، تلويزيون شهري ، بيلبوردهاي سطح شهر ، نمايشگاهها ، سيستم حمل و نقل عمومي ، توزيع بروشور و جزوه هاي علمي ، سايت هاي اينترنتي ، ارائه پيام هاي كوتاه آموزشي از طريق پيامك نيز از راهكارهاي ديگر براي پيشگيري از طلاق است .

عسگري، همچنين تدوين محتواي آموزشي مبتني بر ارزشهاي ديني و فرهنگي ، تربيت مربي جهت آموزش گسترده پيش از ازوداج ، ارائه آموزش در مدارس ، دانشگاهها ، مساجد و محلات ، اصناف و سربازخانه ، آموزش ويژه والدين داري فرزندان جوان در آستانه ازدواج ، آموزش پيش از ازدواج  براي جوانان در آستانه ازدواج از طريق مراكز بهداشتي و درماني و سازمان بهزيستي ، آموزش مهارتهاي زندگي ويژه جوانان در دوران عقد ، آموزش مهارت هاي زندگي ويژه خانواده در 3 سال ابتداي زندگي و همچنين آموزش مهارت فرزند پروري ويژه زوج هاي جوان را از جمله برنامه هاي آموزشي براي پيشگيري از طلاق برشمرد .

وي شناسايي عوامل موثر درانتخاب صحيح همسر ، بررسي نقش و جايگاه خانواده در انتخاب صحيح همسر، بررسي ميزان شناخت افراد در آستانه ازدواج از زندگي مشترك و تاثيرآن در ارواج موفق ، ايجاد بانك اطلاعات از زوجين متقاضي طلاق به منظور بررسي هوامل ايجاد كننده طلاق را از برنامه هاي پژوهشي براي پيشگيري از طلاق دانست .

امين عسگري ، همچنين يكي از شاخص هاي سلامت اجتماعي را افزايش ازدواج هاي موفق ، ماندگار ، رضايتمندي زندگي زناشويي و خانوادگي دانست و اظهارداشت : براي كاهش تعارضات خانوادگي ، طلاق و آسيب هاي ناشي از طلاق بايد برنامه هاي مدوني با رويكرد پيشگيري در تمام سطوح پيش از ازدواج ، تشكيل خانواده و حتي هنگام طلاق تدوين كرد تا بتوانيم به ارتقاي سلامت اجتماعي كمك كنيم .
رييس اداره بهزيستي شهرستان كاشان  افزود : تحقق اين امر نيز تنها با مشاركت همه دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي تعميق باورها و ارزش هاي ديني و آموزه هاي اسلامي امكان پذيرخواهد بود .

منبع :خبرنگارپورتال خبري كاشان

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

کمک هزینه فرزندان چندقلو بهزیستی

بازدید از منزل خانواده های دارای چند قلو

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی از منزل سه خانواده  چند قلویی تحت پوشش بهزیستی شهرستان ...

تجلیل از دختران امداد بگیر تحت پوشش بهزیستی به مناسبت روز دخترولادت حضرت معصومه روز دختر در بهزیستی

تجلیل از دختران امداد بگیر تحت پوشش بهزیستی به مناسبت روز دختر

بمناسبت گرامیداشت روز دختر،طی نشستی با حضور متقی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره، دکتر ...

یک نظر

  1. با سلام. به عنوان يكي از متوليان كاهش طلاق در كاشان دو راه اساسي در اين خصوص پيشنهاد مي كنم.1-مبارزه بسيار جدي تر با قاچاق مواد مخدر با هدف پشگيري از اعتياد جوانان 2-قانونمند ساختن آموزش پيش از ازدواج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister