صفحه اصلی | آرشیو اخبار | خبر ویژه | مسابقه اداره بهزيستي كاشان

مسابقه اداره بهزيستي كاشان

اداره بهزيستي كاشان اقدام به برگزاري مسابقه اينترنتي جهت آشنائي  عموم مردم جامعه با اهداف و وظايف اين سازمان نموده است: علاقمندان ميتوانند جهت شركت در اين مسابقه با مراجعه به سايت kashan-behzisti.ir در اين مسابقه شرکت نمایند.به 10 نفر از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند به قید قرعه جایزه اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال پاسخ تا 1390/6/1 ( اول شهریورماه 1390 )میباشد.علاقمندان بایستی پاسخ خود را از طریق ارسال ایمیل به  info@kashan-behzisti.ir و یا مراجعه به قسمت مسابقه پایگاه اطلاع رسانی اداره بهزیستی کاشان جواب صحیح را ارسال نمایند.اسامی برندگان همزمان با عيد سعيد فطر از طریق همین پایگاه اعلام خواهد شد.

1-براساس كدام مفاد اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازمان بهزيستي تشكيل شده است؟

الف) اصول (2) و (5)        ب) اصول(14) و (15)        ج ) مفاد اصول( 21) و (29)                 د) هيچكدام

2- وظيفه سازمان بهزيستي رسيدگي به كدام قشر از اقشار مردم ميباشد؟

الف) حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند

ب) تدارك امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني

ج ) تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و نگهداري از اطفال بي سرپرست و معلولين و سالمندان

د) همه موارد

3- به نظر شما كدام گزينه تعريف دقيق و جامعي از معلوليت مي باشد؟

الف ) فردي كه داراي نقص در اندام حركتي خود باشد.

ب) فردي كه داراي ناتواني در دريدن و شنيدن باشد.

ج) فردي كه به هر شكلي دچار اختلال در رابطه بين خود و محيط پيرامون است.

د) فردي كه نسبت به ساير افراد جامعه مربوطه توانائي ذهني پائين تري دارد.

4- خدمت رساني به معلولين جامعه مربوط به كدام حوزه سازمان بهزيستي مي باشد؟

الف)حوزه پيشگيري      ب) حوزه توانبخشي          ج) حوزه امور اجتماعي          د) حوزه مشاركتهاي مردمي

5-  منابع تامين هزينه هاي ارائه خدمات به مددجويان بهزيستي كدام است؟

الف ) اعتبارات دولتي      ب) كمك هاي مردمي غيرنقدي     ج) كمكهاي نقدي خيرين         د) همه موارد

6- افراد خير و نيكوكار چه كمكهائي را مي توانند به سازمان ارائه نمايند؟

الف) كمكهاي نقدي     ب) كمكهاي غير نقدي          ج) كمكهاي خدماتي            د) همه موارد

7- نحوه تحويل كمكهاي مردمي به چه شكلي ميباشد؟

الف) مراجعه به مراكز بهزيستي                                           ب) شماره حساب 2345036020 بانك ملت

ج) واريز به صندوق هاي مستقر در معابر و اماكن عمومي                    د) همه موراد

8- كداميك از موارد ذيل از وظايف يك مربي مهد كودك مي باشد؟

الف)تلاش در جهت پرورش كودكان در ابعاد زيستي ،رواني و اجتماعي در پرتو مفاهيم ديني ، مذهبي و مضامين علمي

ب)نظارت بر چگونگي وضع بهداشتي فردي كودكان

ج)مراقبت از سلامت جسم و روان كودك

د) همه موارد

9- كداميك از تعاريف ذيل در خصوص آدينه مهد صحيح مي باشد؟

الف)مهد كودكي كه به طور شبانه روزي فعاليت مي كند.

ب)مهد كودكي كه در امر آموزشي قرآن و مفاهيم فعاليت دارد

ج)مهد كودكي كه در روزهاي جمعه از ساعت 10 صبح لغايت 14 فعال است.

د)مهد كودكي كه در تمام ايام هفته مشغول به فعاليت مي باشد.

10- كدام گزينه صحيح مي باشد:

زوجين متقاضي فرزندخواندگي بايد . . . . . .

الف) تابعيت ايراني داشته باشند.                                ب) داراي سلامت جسم و روان باشند.

ج)داراي صلاحيت اجتماعي و فرهنگي باشند                د)همه موارد

11- كداميك از گروه هاي ذيل از مراجعين نيازمند مشاوره ژنتيك هستند؟

الف) نگراني از بروز يك بيماري فاميلي و ازدواج فاميلي

ب) نقص مادرزادي نظير عقب ماندگي ذهني ، جسمي

ج) كوتاهي قامت يا تماس با مواد خطرناك نظير اشعه ايكس و برخي داروها

د)همه موارد

12- بهترين مراجعه انجام مشاوره ژنتيك :

الف)حين حاملگي        ب)بعد از ازدواج      ج) پس از تولد اولين فرزند     د) قبل از ازدواج

13- كدام گروه از سنين ذيل سن طلايي معاينه چشم كودكان مي باشد؟

الف) زير يك سالگي       ب) زير 5 سالگي         ج) بالاي 6 سالگي

14- بهترين سال جهت تنبلي چشم كودكان كدام است؟

الف )جراحي               ب) استفاده از عينك        ج) بستن چشم سالم         د) بستن چشم تنبل

15- گروه هدف اورژانس اجتماعي كدامند؟

الف ) كودكان و همسران آزار ديده                          ب )  دختران يا زنان آسيب ديده و يا در معرض آسيب

ج ) اقدام به خودكشي يا فرار از منزل                         د) همه موارد

16- نحوه مراجعه افراد جهت دريافت خدمات اورژانس اجتماعي و مركز كاهش طلاق كدام است؟

الف) مراجعين با معرفي نمامه از نيروي انتظامي يا مقام قضائي پذيرش مي شوند.

ب ) مراجعين با معرفي نامه از مشاورين مدرسه يا مراكز مشاوره پذيرش مي شوند.

ج ) هر فردي بدون معرف بصورت خود معرف پذيرش مي شود.

د) همه موارد

17- كداميك از مراجعين نمي توانند از خدمات مركز اورژانس اجتماعي استفاده كنند؟

الف ) معتادين و بيماران رواني                           ج) افرادي كه در بهزيستي پرونده ندارند

ب) افراد بيگانه بدون كارت اقامت                     د) موارد ( الف) و (ب)

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

۲۱ نظرات

 1. سلام چطوری بایدجواب سوالات رابدم؟

  • روابط عمومی بهزیستی کاشان

   سلام
   یا باید ایمیل بزنید به اداره و یا در همين قسمت نظرات مسابقه پاسخ خود را درج نمایید
   ضمنا ايميل به شرح ذيل ميباشد:
   info@kashan-behzisti.ir

 2. عليرضالقمان استركي از كاشان

  سلام=اين جواب ها
  راستي بعد پاسخ صحيح را در سايت بزاريد
  كاشكي مسابقه به صورت پيامكي هم باشه
  يا مكاتبه اي
  با تشكر و ارزوي قبولي نماز و روزه ها
  عليرضالقمان استركي از كاشان

 3. اكرم غفوري

  با سلام من از همين طريق ارسال نظر جواب مسابقه را فرستادم ايا جزء شركت كنندگان مسابقه محسوب شدم يا نه؟

 4. اسامی برندگان؟؟؟

 5. پس برندگان کی اعلام میشه قرار بود عید فطر باشه؟جوایز چیه؟

 6. اكرم غفوري

  پس برندگان کی اعلام میشه؟

 7. بابا این یرندگان اعلام کنید

 8. اینم از این هفته نه جواب مسابقات نه اعلام برندگان؟براتون متاسفم

 9. اینم از این هفته پس چی شد نتایج کنکورم بود تا حالا اومده بود!!!!

 10. برندگان مسابقه اعلام نشد؟
  موفق باشيد

 11. کی اعلام میشه ما کاشون سهم داریم یا نه

 12. اكرم غفوري

  سلام ما خسته شديم انقدر منتظر اعلام اسامي برندگان
  مانديم.

 13. نمی خواهید اسامی برندگان و اعلام کنید؟!!

  • روابط عمومی بهزیستی کاشان

   سلام آقا سجاد
   واقعا حق داريد
   متاسفانه واحد روابط عمومي اداره بهزيستي كاشان تابحال كوتاهي نموده و مراتب از طريق مديريت سايت بارها تاكيد شده ولي ايشان اعلام داشتند به علت ازدياد شركت كنندگان تصحيح مسابقه به طول كشيدعليهذا شماره ايشان حضورتان اعلام ميشود
   03615334434 خانم فخر

 14. حسنا پوررحیمی

  سلام . خسته نباشید .
  من اسمم رو توی لیست برندگانتون دیدم و شماره حساب کوتاه مدت بانک ملی ام رو براتون ارسال کردم چون فرهنگی هستم و از صبح تا ساعت 2 بعداز ظهر منزل نیستم و فرصت افتتاح حساب ندارم . اما انگار جایزه م روی حسابم ریخته نشده … به همین خاطر شماره حسابم و شماره کارتم رو مجددا براتون از این طریق اعلام میکنم که مشکلی در ارسال جوایز براتون پیش نیاد
  ممنون
  شماره حساب :0209174639007
  شماره کارت : 6037991318520982

 15. سلام خسته نباشید . واقعا حق دارید

 16. حسنا پوررحیمی

  سلام . خسته نباشید .
  من اسمم رو توی لیست برندگانتون دیدم و شماره حساب کوتاه مدت بانک ملی ام رو براتون ارسال کردم چون فرهنگی هستم و از صبح تا ساعت 2 بعداز ظهر منزل نیستم و فرصت افتتاح حساب ندارم . اما انگار جایزه م روی حسابم ریخته نشده … به همین خاطر شماره حسابم و شماره کارتم رو مجددا براتون از این طریق اعلام میکنم که مشکلی در ارسال جوایز براتون پیش نیاد
  ممنون.
  شماره حساب :0209174639007
  شماره کارت : 6037991318520982

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister