صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار ستادی | اعتبارات ملي بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است

اعتبارات ملي بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است

دکتر احمد اسفندياري در بازدید از اداره بهزیستی کاشان گفت : اعتبارات ملي بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است كه سرجمع ملي اعتبارات امسال 658 ميليارد تومان است.
به گفته وي اعتبارات ملي سازمان بهزيستی کشور تبديل به اعتبارات استاني شده است و اين اعتبارات مستقيما” به استانها تخصيص  داده خواهدشد.
اسفندياري گفت : پرداخت حقوق و مزايا و اضافه كار و … بايد از طريق منابع استاني تامين شود و هيچ ربطي به منابع ملي ندارد .
سرپرست سازمان بهزيستی کشور در ادامه از پيشگيري و توانمند سازي بعنوان دو فعاليت اصلي و كلان بهزيستي نام برد و اظهار داشت : در زمينه پيشگيري فعاليت هاي قابل قبولي انجام شده است اما فعاليت هاي انجام شده در اين بخش به دليل گستردگي كار كافي نيست و بايد تلاش بيشتري در اين بخش انجام شود .
دکتر اسفندياري ، رسيدن مددجو به رضايت مندي را مكمل ايجاد شغل در بخش توانمند سازي مددجويان دانست و گفت : در توانمند سازي تنها ايجاد شغل مهم نيست ، مهم رضايت مندي مددجو از شغلي است كه براي او ايجاد شده است .
وي توانمندسازی اقتصادی در کاهش هزينه ها و افزايش درآمدهای خانوار را يکی از اهداف مهم پيش روی سازمان بهزيستی کشور اعلام كرد .
سرپرست سازمان بهزيستی کشور همچنين از آموزش بعنوان جهاد توانمند سازي ياد كرد و افزود : براي آموزش و تحصيلات مددجويان براساس مصوبه مجلس و قانون برنامه پنجم ، براي كليه مددجويان تحت پوشش بهزيستي بابد تحصيلات رايگان فراهم باشد .
اسفندياري گفت ، بيش از ۵۰ درصد از هزينه های هر خانوار را هزينه ساخت و ساز مسکن تشکيل می دهد که توانمند سازی اقتصادی، يکی از راه های کاهش هزينه ها برای ساخت و تامين مسکن به شمار می رود.
وي  افزود :  در حال حاضر 150 هزار نفر مددجوي فاقد مسكن در بانك اطلاعاتي سازمان براي دريافت مسكن ثبت نام نموده اند كه پيش بيني مي شود اين ميزان به 200 هزار نفر افزايش يابد .
اسفندياري ياد آورشد :  سازمان بهزيستي كشور در سال جاري خانواده هاي داراي 2 معلول به بالا در اولويت اول مسكن قرارداده است .
اسفندياري هم چنين از تشكيل ستاد مددجويان نخبه در هفته آينده خبرداد و اظهارداشت : اين ستاد در ارتباط با توانايي هاي مددجويان در بخش هاي  مختلف تحصيل ، هنر ، تئاتر ، كارآفريني ، ورزش و… فعاليت خواهد كرد .
وي همچنين از افزايش يارانه هاي مراكز بهزيستي در سال جاري خبرداد و گفت : امسال نسبت به سال گذشته يارانه هاي مراكز بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است.
دکتر احمد اسفندياري ياد آورشد : افزايش يارانه هاي مراكز در لايه بودجه، 24 درصد در نظر گرفته شده بود كه اين ميزان به 27 درصد افزايش يافت .
سرپرست سازمان بهزيستی کشور در ادامه با تاكيد بر تحت پوشش بيمه اي معلولان گفت : هرمعلولي كه تحت پوشش بيمه قرار ندارد  بهزيستي موظف  است او را تحت پوشش قراردهد كه در اين رابطه در سه ماهه پاياني سال گذشته 220 هزارنفر تحت پوشش بيمه قرارگرفتند .
اسفندياري همچنين از افزايش تحت پوشش قراردادن بيمه تكميلي مددجويان خبرداد و گفت :تهيه بستر مناسب براي بهره مندي از مزايايي بيمه تكميلي، سازمان بهزيستي را بر آن داشته تا برنامه افزايش بيمه هاي تكميلي را در دست كارخود قراردهد .
اسفندياری درادامه با تاكيد بر آموزش و تربيت مستقيم كودكان زير هفت سال گفت : بهزيستی با انجام تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش آموزش مستقيم كودكان چهار تا هفت سال را در دستور كار دارد.
وی با بيان اينكه متولي امور مهدكودك ها با بهزيستي است و مجوز مهد هاي كودك توسط بهزيستي صادر مي شود گفت : مهد كودك هايی كه تقاضای گرفتن مجوز آموزش و تربيت كودكان چهار تا هفت سال را داشته باشند در اولويت قرار خواهند گرفت.
اسفندياري از اجراي طرح ويژه آموزش تابستاني در مهدهاي كودك خبرداد و خاطرنشان كرد : تربيت مبتني بر فرهنگ ديني و قرآني از جمله آموزش نماز متناسب با سن و سال آنان در اين طرح ديده شده است .
سرپرست سازمان بهزيستی کشور همچنين از واگذاري تصدي گري در بهزيستي خبرداد و يادآور شد : فعاليتهاي بهزيستي حاكميتي و نظارت است .
وي درادامه با اشاره به اينكه سالانه 10 درصد از افراد تحت پوشش با توانمندسازی از چتر حمايتی بهزيستی خارج خواهند شد گفت : با اجراي اين طرح مدت خدمات دهي به مسمتري بگيران آسانتر خواهدشد .
وي همچنين از كشمكش بين سازمان بهزيستي و وزارت نفت براي تحويل كارت سوخت معلولان خبرداد و يادآورشد : رويانيان رييس ستاد كل حمل و نقل به معاون اول رييس جمهور در رابطه با دليل عدم تحويل سوخت معلولين مكاتباتي داشته است .
احمد اسفندياري درادامه، ارائه طرح هاي ويژه اشتغال و كارآفريني از سوي بهزيستي كاشان را مستلزم بررسي اينگونه طرح ها در استان و كشور دانست و گفت :پس از بررسي اين طرح و تصويب آن با تخصيص اعتبارمي تواند اجرايي شود .
سرپرست سازمان بهزيستی کشور همچنين از اختصاص يكدستگاه غربالگري بينايي سنجي توسط سازمان بهريستي به شهرستان كاشان خبرداد و گفت : با نصب اين دستگاه مشكلات چشمي نوزدان در كاشان به موقع تشخيص و نسبت به پيشگيري ودرمان به موقع آن اقدام خواهدشد .

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت جهادری با یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

اقتدا به سردار دلها با برپایی میز خدمت در بخش راوند کاشان

به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، میزخدمت جهادی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ...

محفل انس با قرآن در بهزیستی خانه های کودک و نوجوان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

محفل انس با قرآن کریم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

محفل نورانی انس با قرآن، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین نقش قرآن در ...

۲ نظرات

 1. با سلام وادب؛
  انعكاس خبرها خوب ، اما چرا بين افراد تفاوت قائل شده ايد ؟!
  بين خبرگزاري جمهوري اسلامي و خبرگزاري فارس و پورتال خبري كاشان چه تفاوتي است كه خبرنيم بند خبرگزاري جمهوري اسلامي را با ذكرمنبع خبر و عكس آرم دار اين خبرگزاري انعكاس داده مي شود اما پورتال خبري كاشان و خبرگزاري فارس هيچ نانم نشاني ندارد.
  البته ياد آوري مي شود كه پورتال خبري كاشان و خبرگزاري فارس نيازي ندارند خبرهايشان در سايت اداره شما با ذكر منبع خبر انعكس داده شود اما اگر قرار باشد نام خبرگزاري جمهوري اسلامي باشد اما ديگر حذف شوند فكر مي كنم به دور از انصاف و عدالت باشد .
  عدالت حكم مي كند يا نامي از هيچكدام از خبرگزاري ها نباشد و يا اينك به همه اشاره شود .
  كلاهتان را قاضي كنيد اگر كلمه اي ناحق گفته شده جوابگو باشم
  اگر بين مددجويان نيز اين چنين تفاوت قائل شويد كه وامصيبت كه انشاالله اين چنين نباشد .

  • روابط عمومی بهزیستی کاشان

   مدیریت محترم پورتال خبری کاشان و خبرگزاری فارس کاشان
   با سلام و ارادت خالصانه
   دیدگاه شما مشاهده شد ،کاملا حق با شماست الحق نباید در انعکاس اخبار مابین خبرگزاریها تفاوتی قائل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister