صفحه اصلی | انتشارات | مقالات کارمندان | چگونه موقعيت شغلي خود را ارتقاء دهیم؟

چگونه موقعيت شغلي خود را ارتقاء دهیم؟

نيمي از افرادي كه به‌دنبال كارند، در استخدام جايي هستند. برخي فكر مي‌كنند در خطر از دست دادن موقعيت فعلي هستند و مي‌خواهند جست‌وجوي كاري ديگر را آغاز كنند. برخي هم با كارشان شاد نيستند.

در حقيقت بسياري از كارمندان استخدام شده به‌دنبال كار مي‌گردند چون شغل ديگري را مي‌خواهند. اما تعداد زيادي از افراد با كار فعلي خود رشد مي‌كنند چون شروع به شناخت رخدادهاي بيرون از شركت كرده، مهارت‌هاي جديدي كسب مي‌كنند كه در محيط كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اغلب اطلاعاتي به دست مي‌آورند كه شغل فعلي آنها را پشتيباني مي‌كند. چون ديگر به يك جا احساس وابستگي ندارند، خودباوري را بيشتر توسعه مي‌دهند و در ارائه ايده و برنامه به مديران جسورتر تبديل مي‌شوند، درنتيجه مديران به‌صورت ديگري با آنها رفتار مي‌كنند. 

پيشرفت مستمر

مسئله آگاه ماندن و قابل ارائه كردن دانسته‌ها، فرايندي است كه كارمندان مجبورند به‌منظور حفظ شغلشان در دراز مدت يا تغيير موقعيت در شركت طي كنند. با تمام تغييراتي كه در بيشتر شركت‌ها رخ مي‌دهد، اگر مي‌خواهيد يك تغيير شغل داشته باشيد يا مي‌خواهيد پيشرفت كنيد، محل كارتان ممكن است يك نقطه مهم براي تأمل و درنگ باشد.به ايده‌هاي مختلف براي قرار دادن شغل فعلي در مسير مورد نظرتان فكر كنيد. اگر يك محدوده كاري را مي‌شناسيد كه باعث ارتقاي شما مي‌شود‌، مي‌توانيد در مواجهه با پروژه‌ها و قراردادهاي جديد كه امكان تجربه در آن محدوده را مي‌دهد، منعطف باشيد.

مسئوليت حوزه‌هاي جديد را بپذيريد و از حوزه‌هاي قديم كه با اهداف شغلي دراز مدت شما سازگار نيست، كناره بگيريد. وقتي پروژه‌هاي ويژه پيش مي‌آيد كه به شما امكان به دست آوردن مهارت‌هاي جديد را مي‌دهد يا مهارت‌هاي قديمي را روزآمد مي‌سازد، آنها را بررسي كنيد و اگر به‌نظر مناسب مي‌آيند، كار را بپذيريد.فعاليت در اين محدوده‌ها را به‌صورت غيررسمي شروع كنيد. اين امر هيچ تهديدي براي كارها نيست. شما از مسئولان نمي‌خواهيد كه تصميمي بگيرند يا تعهدي مبني بر اينكه شما بايد اين محدوده‌ها را كنترل كنيد، بدهند. فقط موارد همكاري را به آنها اطلاع دهيد و اگر به‌نظر مي‌رسد امور پيش نمي‌رود، خيلي زود از بازي خارج شويد.چنانچه تحت عنوان كمك و مساعدت روي پروژه‌اي كار كنيد، مي‌توانيد بيشتر در آن پروژه درگير شويد. در عين حال مراقب مسئوليت اوليه خود باشيد. اگر وقت صرف محدوده جديد مي‌كنيد و كار اولتان در حال از دست رفتن است،
به دردسر خواهيد افتاد.

بايد براي مدتي هردوي آنها را به‌طور همزمان انجام دهيد. وقتي احساس مي‌كنيد بار زيادي روي شانه‌هايتان افتاده است، از ديگر نيروها كمك بگيريد يا اگر احساس مي‌كنيد حوزه جديد برايتان جالب است، كار قبلي را كنار بگذاريد. فقط مطمئن شويد كاري كه مورد علاقه شماست براي مديريت هم مهم است.اگر مهارت‌ها و دانش‌تان را بهبود ببخشيد و براي فرصت‌ها جست‌وجو كنيد، فرصت‌ها خودشان ظاهر مي‌شوند.

يك ذهنيت از قدرت

مردم به مديرانشان وابسته هستند. آنها مي‌گويند مديرم نمي‌خواهد من در اين محدوده جديد آموزش ببينم. برنامه خودتان را داشته باشيد. به افراد اجازه ندهيد شما را متوقف كنند. از موضع برتر عمل كنيد. وقتي به مديران احساس وابستگي نداشته باشيد‌، آنها معمولا بهترند.همچنين اگر در مورد آنچه در رشته و صنعت مربوطه اتفاق مي‌افتد، خبره و ماهر شويد، بيشتر طرفدار داريد و مديران از دانش و ارتباطات شما بيشتر سود مي‌برند. از حرفه‌تان بهتر مراقبت كنيد. اگر به اين نتيجه رسيده‌ايد كه مسئولان به قدر كافي به فكر شما نيستند، خودتان به‌خودتان كمك كنيد.

جابه‌جايي در يك سازمان بزرگ يا متوسط

بسياري از مردم فكر مي‌كنند كاريابي در يك شركت بزرگ فقط شامل 2 مرحله است: واكنش نشان دادن به درخواست‌هاي شغلي و سپس خوب انجام دادن مصاحبه‌ها- درخواست‌هاي شغلي تنها يك مسير به شغل جديد هستند. آنها راهي كه بيشتر مردم براي رسيدن به شغل‌هاي جديد درون همان سازمان طي مي‌كنند، نيستند.

مديريت و بررسي مداوم شغل

افراد موفق در مشاغل و حرفه‌ها مي‌دانند كه جست‌وجوي شغل‌، مديريت و بررسي مداوم موقعيت شغلي را درگير مي‌كند. اين امر به معناي برقراري ارتباط و تعامل‌، جست‌وجوي محدوده‌ها درون و بيرون شركت و توسعه مهارت‌هاي قابل ارائه در حوزه‌هاي مربوط است. اين شيوه بيشتر از واكنش نشان دادن به درخواست‌هاي شغلي كار مي‌برد. اما راهي سريع‌تر و مطمئن‌تر براي پيشرفت در بازار كار امروز است.

چگونه براي يك كار جديد در شركت فعلي جست‌وجو كنيد؟

تكنيك‌هايي كه براي پيدا كردن كار در داخل شركت استفاده مي‌كنيد، همانهايي است كه در بيرون نيز كاربرد دارد. شما مي‌توانيد به آگهي‌ها براي به دست آوردن ايده نگاه كنيد و برنامه خودتان را بنويسيد. حتي براي اينكه درباره موقعيت‌تان بيشتر بدانيد و يك ارزيابي واقعي از ارزش‌هاي خودتان داشته باشيد، مي‌توانيد چند مصاحبه بيروني انجام دهيد. اگر از يك روش سازماندهي استفاده كنيد، مانند مواردي كه اينجا مطرح مي‌شود، احتمالا درون شركت يك شغل جديد بدست مي‌آوريد:

بررسي كنيد كدام واحد درون شركت مورد علاقه شماست. مي‌توانيد يك تحقيق اوليه به وسيله شبكه‌سازي‌ داخلي انجام دهيد تا ببينيد بهترين بخش كدام است، يا مي‌توانيد تحقيق را با مطالعه گزارش‌هاي سالانه‌ مكتوب و ديگر مواد چاپي انجام دهيد. بخش يا واحد شغلي را كه تمايل داريد درون سازمان بشناسيد، مشخص كنيد. سعي كنيد با كاركنان هر حوزه آشنا شويد. نام 4 تا 6 نفر را در هر محدوده يادداشت كرده و اگر اسامي مناسب را نداريد از راهنمايي ديگران استفاده و چارت سازماني را مطالعه كنيد. حتي ممكن است افراد بيروني بتوانند اشخاص مورد نظر در داخل شركت را به شما معرفي كنند.بعد بررسي كنيد كه چگونه مي‌توانيد اين افراد را ببينيد. مي‌توانيد از طريق شبكه روابطي كه ايجاد كرده‌ايد، از طريق فردي كه قبلا مي‌شناختيد و يا به واسطه شبكه ارتباطي با شخص يا محدوده مورد نظر اين كار را انجام دهيد. اين روش‌ها حداقل شما را به افرادي در آن محدوده ارجاع مي‌دهند.

اگر افراد زيادي را در شركت نمي‌شناسيد، به اين ترتيب رفتار كنيد:
در كميته‌ها فعاليت كنيد. براي برنامه‌هاي داخلي داوطلب شويد. كارمندان را در جلسات‌، آسانسور يا رستوران ملاقات كنيد. به آنها نشان دهيد كه براي بيشتر دانستن كنجكاويد و به اين ترتيب در باره حوزه آنها اطلاعات بيشتري كسب كنيد.نهايتا مي‌توانيد يك تماس ساده داشته باشيد؛ به اين معنا كه با شخص مستقيما تماس بگيريد. به‌عنوان مثال با نوشتن يك يادداشت دستي يا نامه الكترونيك و يا از طريق تلفن.

مشخص كنيد كه به هر فرد چه مي‌خواهيد بگوييد. همانطوري كه فرايند شبكه‌سازي‌ را پيش مي‌بريد، اين موارد را هم كنترل كنيد:
– آنها چه كاري انجام مي‌دهند؟- برنامه‌هاي آن حوزه چيست؟- تمايل دارند چه نيروهايي را استخدام كنند؟

– آيا شما با افرادي كه جست‌وجو مي‌كنند، قابل مقايسه هستيد؟مي‌توانيد از آنها بپرسيد: اگر در حال حاضر گزينش نيرو داشتيد آيا استخدام فردي مانند من را درنظر مي‌گرفتيد؟- مهارت‌ها و توانايي‌هايي را كه بايد به آن محدوده انتقال دهيد، كدامند؟- از نظر آنها مهارت‌ها و توانايي‌هايي را كه فاقد آن هستيد، چگونه بايد به دست بياوريد؟همانطوري كه روابطي را با افراد در آن شغل ويژه پايه‌گذاري مي‌كنيد، تلاش كنيد بيشتر در باره هر شغل بدانيد و بفهميد چه مهارت‌هايي را بايد كسب كنيد. مانند جست‌وجوي شغل در خارج از شركت، هدف شما اين است كه افراد بگويند: ‌اي كاش من در حال حاضر حق استخدام نيرو داشتم چون ترجيح مي‌دهم فردي مانند شما را در گروهم داشته باشم. بعد كه امكان انتخاب نيرو پيش بيايد، مطمئنا به شما توجه مي‌شود.

كافي نيست كه يك حوزه را در شركت پيدا كنيد بلكه بايد قويا به فكر يك موقعيت باشيد. همچنين يك ايده خوب اين است كه بفهميد آن حوزه در بيرون شركت چگونه عمل مي‌كند. به اين ترتيب آگاهانه‌تر و كيفي‌تر عمل خواهيد كرد.كارهايي را كه در دست انجام داريد به‌طور گسترده تعريف كنيد. اين فعاليت‌ها ممكن است در صنايع ديگر هم موجود باشد‌ اما در مسيري بسيار متفاوت. اين رويه راه شما را براي ورود و انتقال مهارت‌هايتان به صنايع مرتبط هموار خواهد كرد. اگر درباره محدوده‌هايي كه بررسي مي‌كنيد بيشتر بدانيد، مي‌توانيد اطلاعات جامع‌تري را با افراد در آن واحدها يا مشاغل به اشتراك بگذاريد. اين برخورد شما را در يك موقعيت بهتر مي‌گذارد تا دريابيد كه چگونه مي‌توانيد به آنها كمك كنيد.با افراد در هر واحد در ارتباط باشيد. بفهميد در واحدشان چه اتفاقاتي افتاده است. متقابلا به آنها اجازه دهيد كه بفهمند شما در چه وضعيتي هستيد. به‌عنوان مثال برايشان در مورد پروژه‌هاي جديدي كه درگيرش هستيد و اطلاعات و مهارت‌هاي تازه‌اي كه به دست آورده‌ايد و مورد توجه آنهاست، بگوييد. تحقيق درباره حوزه‌هايي را كه بيرون از شركت پيدا كرده‌ايد و همچنين اطلاع‌يابي در‌باره واحدهاي شغلي داخلي مورد نظر را ادامه دهيد. در تمام مدت به درخواست‌هاي شغلي براي آن واحدها و مشاغل واكنش نشان دهيد.

موقعيت فعلي خود را به خطر نيندازيد

ابتدا محتاطانه عمل كنيد. خواندن مجله و ملحق شدن به انجمن‌هاي حرفه‌اي ايمن‌ترين هستند. مي‌توانيد به سادگي به اين امور بپردازيد چون به موضوع علاقه‌مند هستيد و دليل آن را هم اينگونه مطرح كنيد: اين كار به من كمك مي‌كند كه در شغل فعلي بهتر شوم.

شغل فعلي را بيشتر نگه داريد

در تلاش براي نگهداري شغل فعلي و كمك به قدرتمند ساختن شركت، خودتان را يك محقق از سوي سازمان درنظر بگيريد. منابع مختلف را درباره عملكردها و وضعيت حوزه كاري مطالعه كنيد، درباره اخبار بين‌المللي و تكنولوژي‌هاي جديد كه روي كارهايتان تأثير مي‌گذارد، تحقيق كنيد. وقتي افرادي را در شركت‌ها و كشورهاي ديگر ملاقات مي‌كنيد كه فعاليت‌هايشان مشابه كار شماست، نحوه عملكرد خودتان و آنها را مقايسه كنيد. اگر كار آنها بهتر است، براي پشتيباني امور از آنها اطلاعات بگيريد و در هر شرايطي تحقيق و يادگيري را ادامه بدهيد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

رفتارهای غیرارادی که دست خودمان نیست

“رفتار غیرارادی” چیست؟ رفتارهایی که انسان ها در زندگی روزمره خود ناخودآگاه انجام می دهند. ...

بیـست نکتـه مهـم در تصمیـم گیـری بـرای ازدواج

تصمیم گیری برای ازدواج مرحله سختی است. برای عبور از این مرحله، باید چند نکته ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister