صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار مشارکت ها | گردهمایی فصلی روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای اصفهان

گردهمایی فصلی روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای اصفهان

مديركل بهزيستي استان اصفهان برحل مشكلات و چالش هاي سازمان تاكيد کرد.

گردهمايي فصلي روساي ادارات بهزيستي شهرستانها در حالي برگزار شد كه مدير كل بهزيستي استان اصفهان بر تلاش همه جانبه كاركنان براي مرتفع  کردن چالشهاي موجود در سازمان تاكيدكرد.

در اين گردهمايي كه معاونين، كارشناسان ستادي و روساي ادارات بهزيستي شهرستانها حضور داشتند، محمودمحمدزاده با اشاره به برنامه 5 ساله توسعه گفت: در آينده مددجويان و معلولين، مستمري بگير سازمان بيمه خدمات اجتماعي مي شوند كه اين خود منجربه رشد شاخص هاي مالي اقشار ضعيف جامعه ميشودو اميدواريم با پيگيريها و تلاشهاي مسئولين اين امر تحقق يابد.

وي با اشاره به ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تنها سازمان بهزيستي را متولي اصلي مهدهاي كودك و تربيت كودكان تا سن 5 سالگي برشمرد و از روساي ادارت خواست تا با بازديد از مهد هاي كودك شهرستانهاي خود، ضمن نظارت دقيق بر اين مراكز، عملكرد مديران و مربيان مهدها را مورد ارزيابي قرار دهند.

مدير كل سازمان بهزيستي استان اصفهان با اشاره به مشكل پرداخت كمك هاي موردي معلولان گفت: براي پرداخت ما به تفاوت ها به معلولان بودجه كافي تخصيص داده نشده است كه قطعاً با رايزني هاي مختلفي كه با نمايندگان خوب استان در مجلس شوراي اسلامي شده است اين مشكل اساسي نيز حل خواهد شد.

گفتني است مسئله اسكان معلولان و مددجويان، نظارت دقيق بر چگونگي عملكرد كمپ ها و ديگر مراكز غير دولتي، تعامل و همكاري سازنده با ديگر ادارات، جلب و جذب كمك هاي مردمي و همكاري صميمانه با خيرين از ديگر مباحثي بود كه مدير كل سازمان بر آن تاكيد داشت.

در ادامه اين برنامه معاونين پشتيباني و منابع انساني، پيشگيري، مشاركتهاي مردمي، توانبخشي، امور اجتماعي و تعدادي از كارشناسان ستادي سازمان بهزيستي استان اصفهان ضمن ارائه گزارشي از عملكردخود، چالشها، مسائل ومشكلات حوزه تخصصي خود را تشريح کردند.

همچنين در پايان اين گردهمايي از روساي  ادارات بهزيستي شهرستانهاي فريدونشهر، چادگان، نائين به دليل بازديد مستمر از منازل مددجويان و از شهرستانهاي نطنز، سميرم و فريدونشهر براي ثبت يكي ازخيابانهاي شهر به نام بهزيستي قدرداني شد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- ...

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister