صفحه اصلی | خدمات سازمان | معاونت توانبخشی | افزایش سقف بیمه های تکمیلی

افزایش سقف بیمه های تکمیلی

سرپرست سازمان بهزيستي كشور، گفت: سقف بيمه هاي تكميلي جهت حمايت از معلولان افزايش مي يابد و اقدامات موثري در زمينه هاي درماني، ‌توانبخشي و بيمه ها براي مددجويان در نظر گرفته شده است.


احمد اسفندياري روز يكشنبه در مراسم گراميداشت روز جهاني معلولان بر تلاش براي رفع موانع پيش روي اين جامعه پويا و هدفمند اشاره كرد و افزود: شعار ما در روز جهاني معلولان، تحقق وعده ها يعني شهر ايمن و بدون مانع است و همه دستگاه ها و نهاد ها بايد در اين راه با هم همكاري داشته باشند.

اين مقام مسوول در سازمان بهزيستي، به مناسب‌سازي معابر شهري و اقدامات صورت گرفته در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: طرح ها و فعاليت هايي جهت برطرف شدن موانع در معابر شهري انجام شده اما كافي نيست چرا كه هنوز سطح شهرها براي تردد معلولان مناسب سازي نشده است.

اسفندياري با يادآوري اينكه جمعيت كشور ما رو به سالمندي است، افزود: بايد در جامعه شهري فضايي ايجاد كنيم تا همه افراد جامعه اعم از معلول، سالمند و افراد سالم بتوانند از خدمات مختلف بهره ببرند.

سرپرست سازمان بهزيستي توضيح داد: بيش ازيك ميليون و700 هزار معلول و خانواده آنان از برنامه هاي جدي دولت دهم براي رفع مشكلات جامعه هدف اين سازمان بهره مند مي شوند كه نهضت تامين مسكن و برنامه هاي پيشگيري و حمايتي سازمان از اين برنامه هاست كه به زودي براي معلولان ثمرات قابل لمسي را در پي خواهد داشت.

وي همچنين به افزايش حدود 6 برابري اعتبارات بهزيستي از سال 84 به بعد خبر داد و افزود: اين اعتبارات به صورت تسهيلات در اختيار جامعه هدف سازمان قرار گرفته و در آينده اين‌ تسهيلات افزايش مي يابد.

در اين مراسم همچنين از 90 كارمند معلول موفق، 15 خانواده نمونه معلولان و 15 معلول نخبه تقدير شد.

منبع: ايرنا

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister