صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار توانبخشی | به مناسبت روز جهانی معلولین

به مناسبت روز جهانی معلولیناين مطالب زبان حال ميليون ها كودك و بزرگيست كه در سراسر دنيا با معلوليت هاي مختلف زندگي آنها هر روز دچار تبعيض ميشوند و توانايي آنها ناديده گرفته ميشود و از ظرفيت هاي آنان چشم پوشي ميگردد آنان ار تحصيلات و مراقبت هاي بهداشتي مورد نيازشان برخوردار نيستند و از فعاليته هاي اجتماعي اطرافشان محرومند اما كودكان و بزرگسالان معلول بايستي از حقوق برابر با ديگران برخوردار گردند اكثر اين موانع را خود جامعه مي تراشد اميد است با همياري و همدلي موانع بسياري كه بر سر راه حضور اين عزيزان در جامعه وجود دارد را برداريم.

در زمانه اي كه همه به داشتن هاي خود افتخار ميكننند رياضي خوب مي دانند و تابلو ها را خوب مي خوانند، چقدر دنيا براي من و دوستان من تنگ است.

رياضي اموخته اند تا نداشته هاي من را بشمارند. فارسي مي دانند تا در چشم هاي من خيره شوند ، درد هاي من و نقص هاي خود را از زبان من بخوانند و به من اتهام ناتواني بزنند.

من تقدير روزگار توام، من حادثه اي هستم براي تكاندن، براي برداشتن غبار وگرد و خاك ار هر كس كه در مسير من است براي تو مادر خوبم پدر عزيزم خواهر و برادر براي تو همسايه و براي تو رهگذر براي همه كه ديروز از دست من خسته شدند و به من گفتند تو نمي تواني تو نا تواني اما من نارحت نشدم و به دل نگرفتم

من خوب رياضي فارس علوم نمي دانم اما نداشته هاي دوستانم و حتي تو را نمي شمارم من منها نمي كنم من هميشه به اضافه مي كنم زمين + گل حتي اگر پژمرده با شد آسمان + ابر حتي اگر نبارد دريا +زلالي حتي اگر ماهي ندارد تو + مهرباني حتي اگر به بگويي ناتوان مادر +بهشت زير پايش حتي اگر من را با خود به مهرباني نبرد پدر + لطفش حتي اگر به ظاهر من نمي رسد خواهر و برادر + مهرشان حتي اگر من را به دوستان خود نشان ندهند

من فارسي نمي دانم اما مي دانم آ مثل آب است ب مثل بابا گ مثل گل م مثل مادر

من علوم نمي دانم اما ميدانم تا ابرها بهم نخورند باران نمي بارد و وقتي ابر دل تو به ابر دل من برخورد چه طوفاني ميشود در دل من .

من زيست نمي دانم اما مي دانم بدن آدم قلب دارد قلب مهربان است اگر خون به قلب نرسد زندگي نيست مهرباني نيست .

من ميتوانم و به تو كمك مي كنم تا بتواني پس خوب به من فكر كن من به تو كمك مي كنم

بچه هاي مركز توانبخشي معلولين پسر انديشه كاشان

من پا ندارم اما احساسات كه دارم

من نمي توانم ببينم اما همه وقت فكر مي كنم

گر چه نمي شنوم اما مي خواهم با شما حرف بزنم

چرا من را فردي بي مصرف فاقد انديشه و بي زبان مي انگاريد

وقتي كه من هم مانند ديگران توانمندي هايي دارم و به جهان پيرامون خود فكر ميكنم

كارولي 14 ساله انگليس

خوش بيني در زندگي شعار ماست

گوش كنيد دوستان من دوست من

بگذار شعار تو عشق و وفاداري باشد

زندگي هديه ايست از طرف خداي رحمان

به همه ي مخلوقات زمين و آسمان

اگر دوست معلول داريد

به او نزديك شو تا او احساس امنيت كند

او را مجبور كن خوش بين باشد و به زندگي عشق بورزد

به او بگو نااميدي ترس است و استقامت و قدرت تصميم گيري نشانه اي از جرات و شجاعت است

اميد هدف ما در زندگيست

لبخند كوچك هر چه بيستر ما را در زندگي به هم نزديك ميكند

هيچ نااميدي در زندگي و هيچ زندگي در نااميد ي نيست

جوان جهاد مدهت 13 ساله عراق

فراهم آورنده :دکتر مجید کبرائی

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

اداره بهزیستی کاشان، مددجوی جسمی حرکتی شاعر ، هنرمند، مخترع ایرج نوروزی خراقی،

دیدار شهردار وامام جمعه ی راوند و دیگر مسئولین شهری با شاعر ،نویسنده و مخترع دارای معلولیت جسمی و حرکتی

بمناسبت ایام الله دهه میارک فجر شهردار کاشان با همراهی جمعی از مدیران شهری در ...

نمایشگاه دستاورد مددجویان بهزیستی

برپایی بازارچه دائمی برای بانوان کاشانی و زنان سرپرست خانوار در فرهنگسرای فیض کاشان

بازارچه دائمی مشاغل خانگی برای بانوان، بویژه زنان سرپرست خانوار در فرهنگسرای فیض کاشان برپا ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister