صفحه اصلی | آرشیو اخبار | شهرداری مهمترین دستگاه متولی در امر مناسب سازی

شهرداری مهمترین دستگاه متولی در امر مناسب سازی

سرپرست سازمان بهزيستي كشور گفت:شهرداري بايد به عنوان مهمترين دستگاه متولي در امر مناسب سازي معابر و اماكن عمومي پاسخگو باشد.

احمد اسفندياري با اشاره به اينكه بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دستگاه هاي دولتي بايد مناسب سازي هاي لازم را براي تردد معلولان انجام دهند تصريح كرد: شهرداري از جمله مهمترين دستگاه هاي اجرايي در امر مناسب سازي معابر و اماكن عمومي براي معلولان بوده كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

وي با اشاره به اينكه ،معلولان به دليل وجود موانع در سطح شهر و اماكن عمومي قادر به تردد نيستند و اين امرسبب خانه نشيني آنها مي شود ،گفت: مترو و اتوبوسراني كشور براي معلولان مناسب سازي نشده تا معلولان هم به عنوان يك شهروند بتوانند همانند ساير شهروندان تردد كنند ،كه اين امر نيازمند توجه مسوولان در اين زمينه بوده و با اينكه در اتوبوس ها جايگاه اختصاصي براي معلولان در نظر گرفته شده ،اما نحوه سوار شدن اين افراد به اتوبوس هنوز جاي سوال دارد.

وي با اشاره به اينكه اگر در زمان ساخت بنا يا ساختمان ،مناسب سازي در آن لحاظ شود هزينه زيادي ندارد ،اظهار داشت: پس از ساخت بنا بايد براي مناسب سازي آن هزينه هاي زيادي متحمل شد.

*مناسب سازي منازل معلولان در طرح نهضت تامين مسكن

عبداله زاده معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به مناسب سازي تمام منازلي كه براي معلولان در طرح نهضت تامين مسكن معلولان ساخته مي شود، تصريح كرد: تمامي اين واحدهاي مسكوني در هنگام ساخت بنا به نياز معلول ،مناسب سازي شده تا معلول در هنگام تردد در منزل خويش با مشكل مواجه نشود.

*خانه نشين شدن معلولان در صورت تامين نشدن هزينه رفت و آمد

علي همت محمود نژاد ،مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در خصوص هزينه رفت و آمد معلولان نيز گفت:در حال حاضر در تهران فقط چهار شركت در بخش حمل و نقل معلولان فعاليت مي كنند ،كه به دليل پرداخت نشدن هزينه هاي رفت و آمد از سوي بهزيستي اين شركت ها نيز در آستانه تعطيلي قرار دارند.

وي با اشاره به اختصاص نيافتن سهميه بنزين به اين شركت ها يادآور شد:درصورتي كه معلولان امكان تردد در سطح معابر شهر و اماكن عمومي را نداشته باشند، منزوي شده و اين اقدام جز خانه نشيني براي معلولان سودي نخواهد داشت.

*شهرداري براي حمل و نقل معلولان يارانه نمي دهد

معيني ،دبير كار گروه حقوقي كميته پيگيري اجراي قانون جامع حمايت از معلولان با اشاره به اينكه شهرداري براي حمل و نقل معلولان يارانه نمي دهد ،افزود: معلوم نيست معلولان بايد از چه سيستمي براي تردد خود استفاده كنند و همين موضوع سبب محدود شدن رفت و آمد معلولان در سطح شهر شده است.

وي خاطرنشان كرد:در صورتي كه حمل و نقل عمومي براي تردد معلولان مناسب سازي شود ،اين افراد ديگر نيازمند كمك ديگران براي تردد نيستند و مي توانند به راحتي همانند ساير شهروندان در سطح شهر تردد كنند.

منبع :پورتال وزارت رفاه

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان ، تزریق واکسن کرونا به جامعه هدف بهزیستی، تزریق واکسن کرونا به مددجویان بهزیستی، اولویت واکسن کرونا

تزریق واکسن کرونا به سالمندان مستقر در مراکز تحت نظارت بهزیستی کاشان

متقی نژاد ،معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از تزریق واکسن کرونا به ...

اداره بهزیستی کاشان، مددجوی جسمی حرکتی شاعر ، هنرمند، مخترع ایرج نوروزی خراقی،

دیدار شهردار وامام جمعه ی راوند و دیگر مسئولین شهری با شاعر ،نویسنده و مخترع دارای معلولیت جسمی و حرکتی

بمناسبت ایام الله دهه میارک فجر شهردار کاشان با همراهی جمعی از مدیران شهری در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister