صفحه اصلی | آرشیو اخبار | پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشورى و لشگرى
وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن اشاره به پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشوری و لشگری تا پایان تابستان امسال، اعلام کرد: ‌طبق مصوبه دولت، یکهزار میلیارد تومان از این مطالبات را از محل اعطای سهام "پتروشیمی جم" و سهام دیگر شرکت‌ها تا پایان تابستان پرداخت می‌شود، این در حالیست که در شرف نقد کردن حدود 540 میلیارد تومان از این سهام هستیم که در صورت تمایل بازنشستگان، وجه سهام به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می‌شود. صادق محصولی با بیان این که یکی از مطالبات معوقه بازنشستگان مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 است که در سال‌های پیش از دولت نهم ایجاد شده بود، اظهار داشت: مطالبات معوقه بازنشستگان در شش ماهه دوم سال 86 و شش ماهه اول سال 87 جمعا دو هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال 89 مقرر شده تا مطالبات به صورت سهام در اختیار سازمان بازنشستگی قرار بگیرد تا از این محل مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.

پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشورى و لشگرى

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن اشاره به پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان کشوری و لشگری تا پایان تابستان امسال، اعلام کرد: ‌طبق مصوبه دولت، یکهزار میلیارد تومان از این مطالبات را از محل اعطای سهام “پتروشیمی جم” و سهام دیگر شرکت‌ها تا پایان تابستان پرداخت می‌شود، این در حالیست که در شرف نقد کردن حدود 540 میلیارد تومان از این سهام هستیم که در صورت تمایل بازنشستگان، وجه سهام به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می‌شود.
صادق محصولی با بیان این که یکی از مطالبات معوقه بازنشستگان مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 است که در سال‌های پیش از دولت نهم ایجاد شده بود، اظهار داشت: مطالبات معوقه بازنشستگان در شش ماهه دوم سال 86 و شش ماهه اول سال 87 جمعا دو هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال 89 مقرر شده تا مطالبات به صورت سهام در اختیار سازمان بازنشستگی قرار بگیرد تا از این محل مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.

اخذ فرانشیز 15 درصدی از بیماران سرپایی و 5 درصدی از بیماران بستری
وی در ادامه در مورد مصوبه دریافت “فرانشیز” از بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های ملکی سازمان مراجعه می‌کنند، گفت: بررسی‌های صورت گرفته در مورد هزینه‌های درمان در مراکز ملکی وغیرملکی تامین اجتماعی حاکیست هزینه‌های درمان صندوق تامین اجتماعی در مراکز ملکی 5/2 برابر هزینه‌های مشابه در مراکز خدمات غیرمستقیم است و از طرفی با توجه به بهره‌مندی تنها 20 درصد از افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی از امکانات مراکز ملکی، مقرر شد تا در جهت بهینه‌سازی، اخذ فرانشیز را اعمال کنیم.
وزیر رفاه در ادامه دریافت فرانشیز50 درصدی از بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی را کذب خواند و تصریح کرد: اصل موضوع نه فرانشیز50 درصدی بلکه 50 درصد از فرانشیز است؛ به طوری که برای بیماران سرپایی 15 درصد و برای بیماران بستری 5 درصد در نظرگرفته می‌شود.
محصولی دلیل این تصمیم را جلوگیری از مراجعات مکرر و ایجاد هزینه‌های غیرضروری دانست و افزود: به عنوان مثال فردی برای درمان جزئی به بیمارستان میلاد مراجعه می‌کند و وقتی متوجه می‌شود که خدمات کاملا مجانی است، از کمرش هم که ضرورت چندانی ندارد، عکس «ام آر آی» تهیه می‌کند و با این اقدام هزینه غیرضروری به 80 درصد بیمه شدگان که دسترسی به استفاده از این امکانات ندارند، تحمیل می‌شود، لذا تصمیم گرفته شد تا حداقل با دریافت فرانشیز 5 درصدی در زمان بستری، از مراجعات و تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کنیم.
وی به تمامی خانواده‌های تحت پوشش تامین اجتماعی اطمینان داد که منافع حاصل از اجرای این مصوبه تنها در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی افراد تحت پوشش هزینه شود.

زنان خانه‌دار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانند خود را بیمه کنند
وزیر رفاه و تامین اجتماعی د رمورد بیمه زنان خانه‌دار نیز اظهار داشت:‌ با توجه به تبصره 3 ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی زنان خانه‌دار شهری در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌توانند نسبت به برقراری بیمه اجتماعی با نرخ‌های 14، 18و 27 درصد که به صورت اختیاری انتخاب می‌کنند، اقدام کنند.

احتمال اختصاص یارانه مازاد به بیماران خاص و مناطق محروم
محصولی با تاکید بر این که مبالغ حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به هیچ عنوان توسط دولت ذخیره نمی‌شود، گفت: بلکه به زندگی مردم با روش‌های از پیش مطالعه شده و منطقی برگشت داده می‌شود. همچنین در اجرای این قانون اصلا حذف یارانه‌ها مطرح نیست، بلکه هدفمند کردن آن مدنظر است.
وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها به دلیل ایجاد نگرانی در زندگی مردم پس از اجرای این قانون گفت: طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از کارهای بزرگ است و بدون تغییر انجام نمی‌شود، لذا طبیعی است در هر تغییری حساسیت‌هایی ایجاد شود، اما مهم هوشمندی و دقت در اجراست که به مردم اطمینان می‌دهیم در این مورد نهایت برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی و پرداخت نقدی، تقدم و تاخر استان‌ها در ثبت شماره حساب، هیچ تاثیری در بازپرداخت یارانه‌ها ندارد و پرداخت یارانه‌ها به طور همزمان در سراسر کشور انجام می‌گیرد.
محصولی درباره میزان پرداخت نقدی مبالغ حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: به افرادی که تقاضای دریافت نقدی یارانه را دارند، یک حد کف از مبلغ پرداخت می‌شود، اما مبلغ مازادی نیز مشمول مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته می‌شود؛ البته ممکن است در آینده مناطقی از جهت تعریف محرومیت و یا افرادی با داشتن بیماری‌های خاص نیز از مبلغ مازاد یارانه بهره‌مند شوند.

منبع :ایسنا

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

آغاز به کار سامانه اشتغال

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما ...

حقوق بازنشستگان کشوری بیشتر شد

پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان از این ماه، درخواست از مجلس برای حفظ تعاونی‌های سهام عدالت، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister