صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار پیشگیری | بیشترین سوالات درباره شیشه
سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور گفت: 70 درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد را زنان تشکیل می دهند و بیشترین سئوالات درباره ماده روانگردان شیشه است. فرهاد اقطار با اشاره به عملکرد خط ملی اعتیاد در کشور افزود: 618 هزار نفر تا پایان خرداد ماه با خط ملی اعتیاد تماس گرفته اند که براساس این آمار 70 درصد تماس گیرندگان را زنان تشکیل می دهند که درباره بیماری همسر یا فرزند خود از کارشناسان مشاوره دریافت کرده اند. وی با اشاره به مصرف مواد مخدر در کشور گفت: 85 درصد معتادان در کل کشور مواد سنتی مصرف می کنند اما سوالات تماس گیرندگان در استان های مختلف بیشتر در ارتباط با ماده شیشه است. همچنین براساس آمارهای سازمان بهزیستی مصرف مواد بین معتادان تریاک، هروئین و شیشه است.

بیشترین سوالات درباره شیشه

سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور گفت: 70 درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد را زنان تشکیل می دهند و بیشترین سئوالات درباره ماده روانگردان شیشه است.

فرهاد اقطار با اشاره به عملکرد خط ملی اعتیاد در کشور افزود: 618 هزار نفر تا پایان خرداد ماه با خط ملی اعتیاد تماس گرفته اند که براساس این آمار 70 درصد تماس گیرندگان را زنان تشکیل می دهند که درباره بیماری همسر یا فرزند خود از کارشناسان مشاوره دریافت کرده اند.

وی با اشاره به مصرف مواد مخدر در کشور  گفت: 85 درصد معتادان در کل کشور مواد سنتی مصرف می کنند اما سوالات تماس گیرندگان در استان های مختلف  بیشتر در ارتباط با ماده شیشه است. همچنین براساس آمارهای سازمان بهزیستی مصرف مواد بین معتادان تریاک، هروئین و شیشه است.

اقطار اظهار داشت: امسال به طور جدی بحث پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر را در خط ملی اعتیاد دنبال می کنیم تا بتوانیم با استفاده از این خط خانواده ها و جوانان را نسبت به مواد روان گردان آگاه سازیم.

سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور افزود: تاکنون پاسخگوی 75 درصد تماس ها بوده ایم و امسال درنظر داریم خطوط تلفنی خط ملی اعتیاد را افزایش دهیم.

وی معتقد است: خط ملی اعتیاد توانسته تاثیر بسیار مناسبی بر آگاهی خانواده ها داشته باشد چراکه مشاوران این خط توانستند مراکز درمانی مجوزدار و کمپ های ترک اعتیاد غیرقانونی را به خانواده ها معرفی کنند.

منبع: برنا

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال در ایام کرونا

اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان کاشان

معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ...

غریال گری بینائی-بهزیستی کاشان، آمبلیوپی چشم

#اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی

اینفوگرافی / آغاز طرح غربالگری بینایی به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان اجرای طرح پیشگیری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister