صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی
تفاهم‌نامه قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كه اخيراً به امضاي طرفين رسيده ‌به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد. به منظور استفاده متقابل از ظرفيت‌هاي طرفين و با هدف كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي،‌ تفاهم‌نامه‌اي ميان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي ‌منعقد شد. ‌اين تفاهم‌نامه پس از اخذ موافقت حوزه رياست قوه قضاييه، ‌بين معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي ‌به نمايندگي از اين سازمان ‌و اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه‌قضاييه ‌به نمايندگي از اين قوه ‌در 14 ماده تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است.

ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی

تفاهم‌نامه قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كه اخيراً به امضاي طرفين رسيده ‌به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

به منظور استفاده متقابل از ظرفيت‌هاي طرفين و با هدف كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي،‌ تفاهم‌نامه‌اي ميان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي ‌منعقد شد.

‌اين تفاهم‌نامه پس از اخذ موافقت حوزه رياست قوه قضاييه، ‌بين معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي ‌به نمايندگي از اين سازمان ‌و اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه‌قضاييه ‌به نمايندگي از اين قوه ‌در 14 ماده تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است.

‌هدف از اين همكاري‌ها “دستيابي به اهداف مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها، ‌توانمندي‌ها و امكانات بالقوه و بالفعل دستگاه‌ها و سازمان‌ها در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي و بر اساس نتايج موفقيت‌آميز همكاري‌هاي گذشته اعلام شده است.

متن اين تفاهم‌نامه براي ارائه خدمات به موقع و تخصصي به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و بهره‌برداري در تصميم‌سازي‌ها در حمايت از اقشار آسيب‌پذير به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است.

ارسال اين تفام نامه به دادگستري‌هاي كل استان‌ها بر اساس ماده 13 تفاهم‌نامه مذكور مبني بر انجام هماهنگي بيشتر جهت اجراي مفاد تفاهم‌نامه همكاري بين دو دستگاه در ساير استان‌ها صورت گرفته است.

سازمان بهزيستي نيز در راستاي اجراي اين تفاهم‌نامه آن را به ادارات كل اين سازمان در سراسر كشور ابلاغ كرده است.

طاهر فرجي‌ رئيس اداره اجتماعي اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه ضرورت و علت انعقاد اين تفاهم‌نامه گفت: با توجه به نتايج موفقيت‌آميز و مؤثر همكاري‌‌هاي گذشته و درخواست‌هاي طرفين به تعميق و گـسـترش اين همكاري‌ها، در راستاي كنترل و كاهش آسيب‌هـاي اجتماعـي و حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير و درجهت تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب ‌و آسيب‌ديده اجتماعي تصميم گرفته شـد كـه تفاهم‌نامه‌هاي قبلي بازنگري شود.

وي افزود: با جمع‌آوري اطلاعات، به‌ويژه اطلاعاتي كه از دفاتر حمايت از حقوق زنان و كـودكان مـسـتـقـر در دادگستري‌هاي مراكز استان‌ها اخذ شد و با توجه به اطلاعاتي كه سازمان بهزيـستي از نتايج مثبت همكاري‌هاي گذشته ارائه داد، مشخص شد در چند سال گذشته همكاري‌هاي قبلي با موفقيت زيـادي توأم بوده است، بنابراين ضرورت داشت اين همكاري‌ها گسترش يابد.

رئيس اداره اجتماعي اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه درباره محورهاي همكاري در اين تفاهم‌نامه ‌به تـشكيل كارگروه‌هاي تخصصي مشترك در موضوعات مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعـي، همكاري‌هاي متقابل علمي و پژوهشي و برگزاري همايش‌ها، نشـسـت‌ها و هم‌انديـشي‌هاي علمي و كاربردي به منظور ارتقاي مهارت‌هاي شغلي، ارائه خدمات تخصصي به بزه‌ديدگان‌ به‌ويژه زنان و كودكان معرفي شده از سوي دستگاه قضايي، زوجين متقاضي طلاق، خشونت‌هاي خانگي، دختران فراري از منزل، زنان و كودكان در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي به سازمان بهزيستي اشاره كرد.

فرجي از ‌حضور و استقرار تيم كارشـناسي سازمان بهزيستي در دادگستري‌ها و محاكم خانواده و اطفال در چارچوب تشكيلات قضايي، ‌ايجاد بانك اطلاعات آسيب‌ها و جرايم اجتماعي و قوانين و مقررات به عنوان ‌ديگر محورهاي اين تفاهم‌نامه نام برد.

منبع :روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

میز خدمت اداره بهزیستی کاشان در مجتمع بهزیستی برزک

استقرار میز خدمت بهزیستی در بخش بَرزُک شهرستان کاشان

به دعوت بخشداری و با هماهنگی شورای شهر برزک ، میزخدمت اداره بهزیستی در محل ...

online exam، آزمون آنلاین سازمان بهزیستی، آزمون تخصصی بهزیستی

برگزاری فرآیند آنلاین مصاحبه علمی و ارزیابی تخصصی متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی مراکز مشاوره

online exam، آزمون آنلاین سازمان بهزیستی، آزمون تخصصی بهزیستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister