صفحه اصلی | آرشیو اخبار | اخبار اجتماعی | انتصاب معاونان توانبخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی
دکتر احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در احکامی جداگانه دکتر سیدمصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیت ها و دکتر زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها منصوب کرد. دکتر احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در احکامی جداگانه دکتر سیدمصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیت ها و دکتر زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها منصوب کرد

انتصاب معاونان توانبخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی

دکتر احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در احکامی جداگانه دکتر سیدمصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیت ها و دکتر زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها منصوب کرد.

دکتر احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در احکامی جداگانه دکتر سیدمصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیت ها و دکتر زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها منصوب کرد.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور در بخشي از حکم کرباسي آورده است: بدون شک فعاليت هاي ارزنده و تأثيرگذار آن معاونت سهم بسزايي در ارتقاء جايگاه واقعي سازمان در خدمت رساني و دستگيري از معلولان و توانخواهان خواهد داشت، که اين مهم از طريق اجراي دقيق قوانين و دستورالعمل ها در اين حوزه، تلاش در جهت بازنگري قوانين، حمايت از بخش غيردولتي در ارائه خدمات، برنامه ريزي و سياستگذاري مبتني بر شواهد و پژوهش هاي علمي- کاربردي، گسترش خدمات پيشگيري و کاهش معلوليت ها و استانداردسازي  خدمات محقق خواهد شدکه انشاا… جزء اولويت ها و دغدغه هاي اصلي شما خواهد بود.

وی در بخشی از حکم انتصاب نوع پرست نیز اینچنین ذکر کرده است: پيچيدگي و ماهيت سيال مسائل و آسيب هاي اجتماعي، تنوع و تغييرات اجتماعي و گسترش شهرنشيني و وگذار از جامعه سنتي به مدرن موجب شده تا حوزه امور اجتماعي دغدغه اصلي در مسائل روز کشور شود. با عنايت به جايگاه سازمان بهزيستي به عنوان سازمان تخصصي در حوزه اجتماعي و خدمت رساني به آسيب ديدگان و محرومان و اهميت غيرقابل انکار بهره مندي از پتانسيل هاي موجود درون و برون سازماني در جهت خدمت بيشتر به جامعه هدف گسترده اين سازمان از جنابعالي لنتظار دارم ضمن تعامل مثبت و سازنده با ديگر بخش هاي سازمان و بهره گيري از توان و ظرفيت و نظرات بدنه کارشناسي و تخصصي سازمان، تمام سعي و تجارب علمي و اجرايي خود را در راستاي ارتقاء بيش از پيش سطح زندگي آحاد جامعه به ويژه آسيب ديدگان اجتماعي، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان و فرزندان بي سرپرست به کار بنديد.

کرباسی پیش از این مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات و آموزش این سازمان بوده و تصدی معاونت توانبخشی را محمدجواد جعفریان عهده دار بوده است.

همچنین نوع پرست پیش از این مديركل دفترپيشگيري ازمعلوليت‌ها بوده و علی شاکری، معاون امور اجتماعي سازمان بهزیستی بوده است.

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کل کشور

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

اقدامات زمینه ساز جدید برای اشتغالزایی مددجویان سی بی آر در کاشان، اشتغال مددجویان بهزیستی

اقدامات زمینه ساز جدید برای اشتغالزایی مددجویان CBR در کاشان

برگزاری جلسه و فراهم ساختن مقدمات به شکلی نو ، برای اشتغال زایی مددجویان روستایی ...

online exam، آزمون آنلاین سازمان بهزیستی، آزمون تخصصی بهزیستی

برگزاری فرآیند آنلاین مصاحبه علمی و ارزیابی تخصصی متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی مراکز مشاوره

online exam، آزمون آنلاین سازمان بهزیستی، آزمون تخصصی بهزیستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister