صفحه اصلی | آرشیو اخبار | ۴ تا ۱۰ خرداد آخرین مهلت ارسال اطلاعات اقتصادی خانوار
افرادی که اطلاعات اقتصادی آنها تغییر کرده است یا کد رهگیری خود را گم کرده اند، دارای فرزند جدیدی شده اند یا ترکیب خانواده آنها بر اساس ازدواج یا طلاق تغییر کرده، به هیچ وجه در این مرحله مراجعه نکنند زیرا این موارد جزو امور اصلاحی است و زمان دیگری برای آن در نظر گرفته شده است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مرکز آمار اعلام کرد ، آنهایی که بر اساس جدول زمانی تعیین شده موفق به ارسال اطلاعات اقتصادی خود به سامانه مرکز آمار نشوند از 4 تا 10 خرداد فرصت دیگری هم خواهند داشت.

۴ تا ۱۰ خرداد آخرین مهلت ارسال اطلاعات اقتصادی خانوار

افرادی که اطلاعات اقتصادی آنها تغییر کرده است یا کد رهگیری خود را گم کرده اند، دارای فرزند جدیدی شده اند یا ترکیب خانواده آنها بر اساس ازدواج یا طلاق تغییر کرده، به هیچ وجه در این مرحله مراجعه نکنند زیرا این موارد جزو امور اصلاحی است و زمان دیگری برای آن در نظر گرفته شده است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

مرکز آمار اعلام کرد ، آنهایی که بر اساس جدول زمانی تعیین شده موفق به ارسال اطلاعات اقتصادی خود به سامانه مرکز آمار نشوند از 4 تا 10 خرداد فرصت دیگری هم خواهند داشت.
مرکز آمار ایران با تاکید بر ضرورت رعایت جدول زمانبندی برای ارسال اطلاعات اقتصادی خود به سامانه مرکز آمار که بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار تعیین شده است ، اعلام کرد : خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار (( 0 یا 1 )) است از اول تا سوم خرداد مهلت دارند اطلاعات اقتصادی خود را به این مرکز ارسال کنند.
این مهلت برای دریافت اطلاعات اقتصادی آن دسته از خانوارهایی است که سال 1387 اطلاعات خود را ارائه نکرده اند.
تا 31 اردیبهشت نیز مهلت دریافت اطلاعات اقتصادی آن دسته از خانوارهایی است که سال 1387 اطلاعات خود را ارائه نکردند و آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار انان (( 3 یا 2 ))‌ است.
دور جدید جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از 20 اردیبهشت آغاز شده است.
همچنین مرکز آمار ایران با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری رمز عبور یا کد رهگیری اعلام کرده است در آغاز ورود اطلاعات ؛ رمز عبور که کد رهگیری خانوار تلقی می شود به مراجعه کننده داده می شود که باید با دقت حفظ شود ، زیرا این کد یا رمز عبور کلید دسترسی سرپرست خانوار به اطلاعات اقتصادی خانوار است.
این مرکز درباره علت اجازه ورود نیافتن برخی افراد به سامانه مرکز آمار برای درج و ارسال اطلاعات هم تصریح کرده است این موضوع دو علت دارد اول اینکه فرد چه به عنوان عضو یا سرپرست خانوار نام وی در سال 87 در پایگاه جمع آوری اطلاعات درج شده است و دیگر اینکه بر اساس جدول تعیین شده مراجعه نکرده است.
افرادی که اطلاعات اقتصادی آنها تغییر کرده است یا کد رهگیری خود را گم کرده اند، دارای فرزند جدیدی شده اند یا ترکیب خانواده آنها بر اساس ازدواج یا طلاق تغییر کرده، به هیچ وجه در این مرحله مراجعه نکنند زیرا این موارد جزو امور اصلاحی است و زمان دیگری برای آن در نظر گرفته شده است که متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین برای افزایش سرعت اینترنت در مناطقی که با کاهش سرعت مواجه هستند با شرکت مخابرات هماهنگی های لازم شده است.
بیشترین مراجعه به سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها درساعات 9 تا 15 اعلام و به هموطنان توصیه شده است برای سهولت کار در غیر از این ساعات برای درج و انتقال اطلاعات خود به سامانه مراجعه کنند.
امکان ارسال اطلاعات در 24 ساعت فراهم است و خانوارها می توانند در صبح زود یا در ساعات پایانی شب نیز در منزل اطلاعات خود را به سامانه مرکز آمار ارسال کنند.
هموطنانی که در منزل یا محل کار دسترسی به اینترنت دارند نیازی نیست به کافی نت ها یا دفاتر خدمات مخابراتی مراجعه کنند اما برای انتقال اطلاعات به مرکز آمار از طریق کافی نت ها و مراکز خصوصی نیز حد اکثر کارمزد مجاز 1500 تومان تعیین شده است.
هموطنان در صورت مشاهده موارد تخلف آن را به اعضای ناظر در ستادهای استانی اطلاع دهند.
مرکز آمار درباره تمهیدات اندیشیده شده برای رفع ابهامات و پاسخ به پرسش های هموطنان اعلام کرده است در همه استان های کشور ستاد های استانی و شماره تلفن های ویژه ای در نظر گرفته شده است که هموطنان می توانند از این طریق و یا از دفاتر خدمات مخابراتی روستایی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این امکان همچنین در پایگاه اینترنتی مرکز آمار فراهم است.
دور جدید دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها که از بیستم اردیبهشت آغاز شده است تا 10 خرداد ادامه دارد و خانوارهای جامانده با توجه به جدول زمانبندی به سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای مرکز آمار به نشانی yaraneh.amar.org.ir مراجعه و اطلاعات خود را صرفا بصورت اینترنتی به مرکز آمار ارسال کنند.
مرکز آمار ایران توصیه کرده است هموطنان پیش از درج اطلاعات آن را در فرمهای پیش نویس که رایگان توزیع می شود ، وارد و پس از اطمینان از درست بودن ، آن را به پایگاه مرکز جمع آوری اطلاعات اقتصادی منتقل کنند.
مرکز آمار جدول زمانبندی مراجعه سایرخانوارها به پایگاه اینترنتی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها ، بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار را به شرح زیر اعلام کرده بود :

– خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست کدملی سرپرست خانوار ((9 یا 8 )) ‌است باید26 تا 28 اردیبهشت مراجعه می کردند.
– خانوارهایی آخرین رقم سمت راست کدملی سرپرست خانوار (( 6 یا 7 )) است از 23تا 25 اردیبهشت مهلت داشتند.
– برای خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست کدملی سرپرست خانوار (( 4 یا 5 ))است 26 تا 28 اردیبهشت تعیین شده بود.
– همچنین خانوارهایی که اخرین رقم سمت راست کدملی سرپرست خانوار (( 2 یا 3 )) است باید تا 31 اردیبهشت مراجعه کنند.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

آغاز به کار سامانه اشتغال

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما ...

حقوق بازنشستگان کشوری بیشتر شد

پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان از این ماه، درخواست از مجلس برای حفظ تعاونی‌های سهام عدالت، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister