صفحه اصلی | آرشیو اخبار | كارمندان | آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف بهزیستی کاشان
احتراما بدینوسیله به آگاهی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهزیستی کاشان روز پنج شنبه تاریخ 30 اردیبهشت 1389 در محل سالن جدیدالحداث تعاونی برگزار می شود.لذا خواهشمنداست راس ساعت اعلام شده در جلسه شرکت فرمائید.

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف بهزیستی کاشان

قابل توجه کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهزیستی کاشان

با سلام

احتراما بدینوسیله به آگاهی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهزیستی کاشان روز پنج شنبه تاریخ 30 اردیبهشت 1389 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جدیدالاحداث تعاونی برگزار می شود.لذا خواهشمنداست راس  ساعت اعلام شده در جلسه شرکت فرمائید.
دستور کار جلسه:

  1. تصویب صورتهای مالی سال 1388
  2. انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرس
  3. پیشنهاد افزایش سرمیایه شرکت
  4. تقدیم برگه های سهام

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

برگزاری مراسم عزاداری

    همزمان با فرارسيدن ماه محرم الحرام و عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت ...

كارمندان واجدشرايط از بهمن ماه امسال فوق العاده ويژه دريافت مي كنند

به گزارش کارمندنیوز، ‘ محمد رضا مسلمي ‘ روز شنبه در گفت و گو با ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister