صفحه اصلی | آرشیو اخبار | فرهنگي | اسامی پذیرفته شدگان مسابقات قرآنی مرحله شفاهی منطقه 2

اسامی پذیرفته شدگان مسابقات قرآنی مرحله شفاهی منطقه 2

بنا بر اعلام شوراي فرهنگي سازمان بهزيستي اصفهان 15 نفر از پرسنل و مددجويان بهزيستي كاشان به مرحله منطقه اي  كشوري جشنواره  قران و عترت سازمان بهزيستي اصفهان راه يافته اند.اين تعداد پذيرفته شده حدود يك چهارم از كل پذيرفته شدگان ميباشد كه بايستي جهت مرحله استاني در تاريخ شنبه 21 فرورين 89 به رقابت بپردازند.
ضمنا اسامي پذيرفته شدگان مرحله منطقه اي كشوري كاشان به شرح ذيل ميباشد:

رشته                   نام و نام خانوادگي        گروه

 1. قرائت تحقيق          علي كچوئي زاده                 نابينايان
 2. ترتيل                   علي رحيمزاده                     نابينايان
 3. ترتيل                   مطهره عسكري                   معلول
 4. حفظ 10 جزء          اميرحسين جهين                 نابينايان
 5. حفظ 20 جزء          حسين بخشي                    نابينايان
 6. اذان                     علي كابلي                        معلول
 7. قرائت                   سيد جواد ثنائي                   كارمند
 8. قرائت                   مهدي حاجي حسيني           فرزند كارمند
 9. ترتيل                    ليلا خيامي پور                     كارمند
 10. قرائت                  ماشاءالله سياحي                سالمندان
 11. حفظ 5 جزء           صديقه خاشعي                   سالمندان
 12. اذان                    علي اصغر زواري                 سالمندان
 13. حفظ 5 جزء            زهرا صادقي                      كارمند
 14. ترتيل                   علي اصغر زواري                 سالمندان
 15. ترتيل                   مهدي قمصري فر                 سلمندان

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

روز جهانی قدس

۱۶ مرداد سال ۵۸ در حالی که کمتر از یک سال از انقلاب اسلامی ایران ...

شبهای قدر

از پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نقل است: از خداوند به دور باد و نفرین بر ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister