صفحه اصلی | انتشارات | مقالات کارمندان | آداب‌پشت میز نشینی

آداب‌پشت میز نشینی

بعد از مدت ها سرپا ايستادن افرادي که از بخش‌هاي عملياتي به قسمت‌هاي اداري منتقل مي‌شوند اجبارا پشت ميز نشين مي‌شوند. بعد از مدتي دردهاي مزمن ناحيه گردن و کمر به سراغشان مي‌آيد به‌طوري که احساس مي‌کنند فشار پشت ميز نشيني حتي از ايستادن‌هاي طولاني مدت بيشتر است.

حالا اگر نمي‌خواهيد شغلتان را عوض کنيد و دنبال راه حلي مي گرديد که پشت ميز نشيني را برايتان جذاب و تحمل پذير کند به توصيه‌هاي زير عمل کنيد:

ـ اولين قدم تحرک داشتن است. شرايط پشت ميزنشيني طوري باشد که بتوانيد بدنتان را در حالت?هاي مختلف حرکت دهيد.
به عنوان يک تمرين مناسب پاهايتان را رو به جلو بکشيد آنگاه بدنتان را به چپ و راست حرکت دهيد.

از خودتان پشتيباني کنيد! وضعيت صندلي طوري باشد که کمترين فشار به ناحيه پشت و کمر وارد شود ـ براي همين از صندلي‌هايي استفاده کنيد که ارتفاع و وضعيت پشتي آنها قابل تغيير است.

دقت کنيد که زانوهاي شما هم ارتفاع با ناحيه لگن قرار داشته باشد. شايد لازم باشد زير پاهايتان چيزي بگذاريد.

ـ اگر با رايانه سرو کار داريد فاصله صفحه نمايشگر از شما حدود 75

ـ30 سانتي متر باشد. يعني به‌طور تقريبي بايد به اندازه يک دست باز از شما فاصله داشت باشد. ارتفاع صفحه نمايشگر را نيز جوري تنظيم کنيد که درست در راستاي چشمانتان قرار گيرد.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

رفتارهای غیرارادی که دست خودمان نیست

“رفتار غیرارادی” چیست؟ رفتارهایی که انسان ها در زندگی روزمره خود ناخودآگاه انجام می دهند. ...

بیـست نکتـه مهـم در تصمیـم گیـری بـرای ازدواج

تصمیم گیری برای ازدواج مرحله سختی است. برای عبور از این مرحله، باید چند نکته ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister