صفحه اصلی | معاونت مشارکت های مردمی ، اشتغال و مؤسسات خیریه

معاونت مشارکت های مردمی ، اشتغال و مؤسسات خیریه

مقدمه :

سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف کلان دولت در برنامه های توسعه و در اجرای آرمان های الهی و وظایف قانونی خود  مبنی بر ارائه خدمت به همنوعان، به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده اجتماعی طرح ها و فعالیت های بسیاری را در معاونت های امور اجتماعی ، توانبخشی  پیشگیری ، و امور فرهنگی ، مشارکتهای مردمی اشتغال و مؤسسات خیریه برنامه ریزی و اجرا می نماید .

اجرای برنامه های بهزیستی با توجه به دامنه و وسعت آسیب های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی به ویژه در دهک های پایین جامعه نیاز به اعتبارات مالی قابل توجهی دارد که قطعاً تأمین آن از محل بودجه های سالیانه دولتی امکان پذیر نخواهد بود.  لذا این امر می بایستی از طریق جلب مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه مردمی جبران گردد.

به این ترتیب جایگاه (معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال و مؤسسات خیریه) در این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

سوابق نیز گویای این حقیقت است که بهزیستی بدون مشارکت مالی و خدماتی مردم حتی پاسخگوی نیازهای اولیه و اساسی مددجویان و معلولین تحت پوشش خود نیز نبوده است . بنابر این اهمیت و ضرورت توجه به حوزه بیش از پیش هویدا است .

این گونه سرمایه گذاری  نه تنها  منجر به آورده های  چشمگیر مادی و معنوی برای سازمان شده ، بلکه موجبات گسترش روزافزون فرهنگ مشارکت و نوع دوستی  در جامعه را نیز فراهم  خواهد نمود.

به این ترتیب نقش معاونت مشارکت های مردمی ، اشتغال و مؤسسات خیریه در سازمان بهزیستی  عبارت از مدیریت توانمند سازی و هدایت مردم مشارکت جو و داوطلبان ارائه خدمت جهت رفع نیازها و مشکلات  جامعه هدف تحت پوشش خواهد بود .

لذا با توجه به سیاست های کلان دولت از یک سو و نیازهای شناسایی شده گروه های تحت پوشش سازمان بهزیستی ،  معاونت مشارکتهای مردمی وظایف خود را در قالب سه دفتر و دو ستاد تحت عناوین ذیل طبقه بندی و تقسیم نموده است :

چارت تشکیلاتی معاونت

مدیر اجرایی و هماهنگی معاونتهای تخصصی و امور استانها

سرپرست توسعه و گسترش و نطارت بر مرکز غیر دولتی

سرپرست دفتر مشارکتهای مردمی

سرپرست دفتر اشتغال و کار آفرینی

دبیر ستاد ازدواج و تامین جهیزیه

دبیر ستاد مسکن

توسعه اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و رفاهي هر جامعه اي در گرو همکاری و مشارکت تمامي افراد آن جامعه است و دولت به تنهايي قادر به پاسخگوِِيي به همه اين نياز ها نبوده و همياري و همکاريِ سازمانهاي غير دولتي را طلب مي نمايد.

بايد در نظر داشت ازآنجايي که حفظ کرامت والاي انساني و روحيه تلاش و تقويت عزت نفس و توصيه اسلام و سفارش ويژه حضرت رسول و ائمه اطهار مي باشد، این فعاليت ها بايستي با در نظر داشتن اين آرمان بزرگ باشد.

واژه مشارکت مفاهيم بسياري را در بر داشته و شامل مشارکت فکر، زبان، قلم، توان تجربه و مهارت تا مودت و ياري و کمک مالي مي شود.

جهت دستيابي به اهداف والاي مشارکت که همانا فراهم ساختن بستري مناسب جهت تحقق مفاهيم مشارکت است بخش مشارکت هاي مردمي سازمان بهزِستي تلاش مي کند تا فضايي سالم و مناسب را براي تمامي افرادي که به نوعي مايل به همکارِي جهت دستيابي به اين اهداف والا هستند، فراهم سازد.

با توجه به آنکه مشارکت از نقطه نظر حمايت از محرومان و نيازمندان تمامي مفاهيم فوق را شامل مي شود اهداف معاونت مشارکت هاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي وخيريه سازمان بهزيستي شامل آگاه سازي و حساس سازي و جلب مشارکت ها، جذب مشارکت هاي افراد وسازمان هاي خير، اختصاص کمک هاي جذب شده به مددجويان و مراکز حمايت و نظارت سازمان هاي غير دولتي و خيريه، ايجاد اشتغال و خودکفايي توانخواهان است.

قائم مقام معاون کار آفرینی و اشتغال

سرپرست دفتر کار آفرینی و اشتغال

سرپرست توسعه کار آفرینی

ايجاد فرصت هاي شغلي براي گروه هاي هدف سازمان، توانمندسازي جمعيت تحت پوشش سازمان، فراهم كردن زمينه حرفه‌آموزي مددجويان، پرداخت تسهيلات كم‌بهره اشتغالزايي به معلولين، مددجويان و كارفرمايان، برگزاري نمايشكاه و فروشگاه اشتغال از جمله وظايف معاونت كارآفريني و اشتغال است.

اهم اهداف این معاونت کمک به کاهش نرخ بیکاری جامعه هدف تحت پوشش سازمان و استقلال و توانمندسازی مالی آنان از طریق آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، تشویق کارفرمایان به اشتغال معلولین و مددجویان به شکل بکارگیری آنان در شرکت ها و کارخانجات و …، ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کارفرمایان و معلولین و مددجویان در راستای اشتغالزایی ایشان، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان و نیز کمک های مادی و معنوی به مراکز، مؤسسات و گروه های غیردولتی به منظور مشارکت ایشان در امر اشتغال است.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

نامگذاری سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان بنام شهید جواد قنایی مقدم،سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان مزین به نام شهید والامقام شهید قنایی شد،شهید جواد قنایی مقدم درتاریخ 08/08/1360و در سن 28سالگی به درجه ی والای شهادت نائل آمد. شهید جواد قنایی مقدم کارمند شهید اداره بهزیستی کاشان

نامگذاری سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان بنام شهید جواد قنایی مقدم

سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کاشان مزین به نام شهید والامقام شهید قنایی شد  همزمان با ...

شلتر و یک پناهگاه شبانه برای افراد بی خانمان ،لزوم ارتباط و تعامل بیشتر نیروی انتظامی و بهزیستی برای بررسی علل و عوامل خشونت در کاشان،گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز جهانی بدون خشونت ،، سرهنگ حسین بساطی فرمانده نیروی انتظامی کاشان ،شلتر و یک پناهگاه شبانه برای افراد بی خانمان

در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان مطرح شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister